Zpracované regenerace

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euNíže jsou uvedeny doposud zpracované regenerace panelových sídlišť v lokalitách jednotlivých městských obvodů, a to včetně dokumentace ke stažení (na konci stránky). Problémy v jednotlivých sídlištích jsou v obecné rovině velmi podobné. Vždy je ale potřeba zjistit, kde konkrétně vidí obyvatelé potíže - která místa je potřeba upravit, kde jim chybí např. lavičky, zeleň nebo kde postrádají dostatek parkovacích míst. Nejčastěji se řeší úprava konkrétních veřejných prostranství, doplnění mobiliáře a parkování.

V lokalitě městského obvodu Plzeň 1

V roce 2017 byly vytvořeny projekty regenerací sídlišť Bolevec a Lochotín.

Dne 24. 10. 2017 byl občanům představen návrh regenerace sídliště Bolevec a následně dne 7. 11. 2017 návrh regenerace sídliště Lochotín (oba ke stažení níže). Jednání se zúčastnili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Městského obvodu Plzeň 1 a zpracovatelé projektů regenerací (Ing. arch. Jiří Zábran - Bolevec, Ing. arch. Oldřich Hysek - Lochotín). Občané přítomní na místě (Bolevec - 80 obyvatel, Lochotín - 60 obyvatel) měli možnost vyjádřit své připomínky přímo, ostatní je mohli zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách. Vypořádání připomínek z veřejného projednání i kontaktního formuláře najdete zde:

Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 1 schválilo v září 2017 Projekt regenerace sídliště Plzeň – Vinice a Projekt regenerace sídliště Plzeň – Košutka.

Komplexní projekty regenerací sídlišť Plzeň – Vinice a Plzeň – Košutka byly zpracovány v roce 2016. Součástí analýz byly ankety, které zjišťovaly názor obyvatel na život v konkrétní lokalitě. Návrh regenerace sídliště Vinice byl občanům představen dne 6. 10. 2016 na veřejném projednání a následně byl dne 8. 11. 2016 představen návrh regenerace sídliště Košutka. Jednání se zúčastnili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Městského obvodu Plzeň 1 a zpracovatelé projektu regenerací (Ing. arch. Martin Kliment - Vinice, Ing. arch. Oldřich Hysek - Košutka). Občané přítomní na místě (Vinice - 130 obyvatel, Košutka - 180 obyvatel) měli možnost vyjádřit své připomínky přímo, ostatní mohli zaslat připomínky prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách. Vypořádání připomínek z veřejného projednání i kontaktního formuláře najdete zde:

 

V lokalitě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

V lokalitě daného obvodu byl zpracován Projekt regenerace sídliště Plzeň – Slovany (Ing. Arch. O. Fára, 04/2007), který byl schválen usnesením ZMP č. 98 ze dne 26. 2. 2009. V souvislosti s podáním žádosti o dotaci MMR ČR byl projekt několikrát aktualizován, a to v letech 2012, 2013, 2015 a 2016. Aktualizace projektu musela vždy splnit podmínky podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť tak, jak je v daném roce v rámci tohoto podprogramu stanovilo MMR ČR. Aktualizace projektu byly schváleny postupně usneseními ZMP č. 12 ze dne 19. 1. 2012, č. 62 ze dne 21. 2. 2013, č. 643 ze dne 10. 12. 2015 a č. 629 ze dne 15. 12. 2016.

 

V lokalitě městského obvodu Plzeň 3

V roce 2018 byl zpracován návrh regenerace sídliště Skvrňany.

Studii Regenerace sídliště Plzeň – Skvrňany zpracoval tým z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně vedený architektkou Zuzanou Froňkovou. Navrženy jsou úpravy na využití veřejných prostranství, plochy zeleně k ochraně a regeneraci, rozvoj zázemí pro pobyt, hry a sport obyvatel, zatraktivnění centrálních prostor sídliště a předprostorů veřejných budov, posílení a rozvoj pěších tras a cyklostezek, zefektivnění parkování, možnosti umístění parkovacích objektů, či prověření možností dostaveb pro doplnění chybějících funkcí v sídlišti. Cílem všech navrhovaných úprav je vždy zkvalitnění prostředí sídliště a tím i života jeho obyvatel. Kompletní územní studie je pro zájemce ke stažení níže.

V úterý 27. února 2018 se do kinosálu Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici přišlo se studií seznámit téměř 200 místních obyvatel. Během více než dvouhodinového setkání diskutovali zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a městského obvodu Plzeň 3 s přítomnými občany o přístupu k zeleni, efektivnější práci s dešťovou vodou, možnostech řešení parkování, zatraktivnění centrálních prostor, posílení pěších tras a cyklostezek a dalších opatřeních pro kvalitnější život v panelovém sídlišti.

Projekt regenerace sídliště Plzeň - Bory

Dokument Projekt regenerace sídliště Plzeň - Bory (ÚKRMP, 06/2006) byl schválen usnesením ZMP č. 98 ze dne 26. 2. 2009. V souvislosti s podáním žádosti o dotaci MMR ČR byl projekt aktualizován, a to v letech 2011 a 2014. Aktualizace projektu musela vždy splnit podmínky podprogramu "Podpora regenerace panelových sídlišť", tak jak je v daném roce v rámci tohoto podprogramu ustanovilo MMR ČR. Aktualizace projektu byly schváleny postupně usnesením ZMP č. 61 ze dne 3. 3. 2011 a č. 14 ze dne 30. 1. 2014.

 

V lokalitě městského obvodu Plzeň 4

V roce 2016 byl zpracován komplexní Projekt regenerace sídliště Plzeň - Doubravka, který byl rozdělen na tři sektory, které se projednávaly a schvalovaly samostatně. Sektor I. byl schválen v orgánech města i v orgánech městského obvodu Plzeň 4 na podzim roku 2016. Sektory II. a III. byly schváleny v orgánech městského obvodu Plzeň 4 na podzim 2016, v orgánech města Plzně proběhlo schválení v létě 2017.

8590

Dokumenty ke stažení

Odkazy


Tisková zpráva z 1. 11. 2016: V úterý seznámí architekti veřejnost s návrhem regenerace sídliště Košutka

Tisková zpráva z 6. 10. 2016: Návrh regenerace sídliště Vinice představí veřejnosti


Fotogalerie