Úvodní stránka Rozvoj města Investiční projekty Regenerace vnitrobloku Bzenecká-Strážnická

Regenerace vnitrobloku Bzenecká-Strážnická

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euStudie „Regenerace vnitrobloku Bzenecká - Strážnická, Plzeň – Vinice“, kterou zpracoval v roce 2018 ÚKRMP na základě požadavku Městského obvodu Plzeň 1, řeší území vnitrobloku bytových domů na sídlišti Vinice, vymezeného ulicemi Brněnská, Bzenecká a Strážnická. Části studie naleznete v dokumentech ke stažení ZDE.

Samotný prostor vnitrobloku má zklidněný charakter a je určen pouze pro pohyb a pobyt chodců. Studie podrobně řeší vnitroblokový prostor a cílem návrhu je celkové oživení prostoru, zlepšení jeho využití, mikroklimatu i estetické hodnoty, a to zejména pomocí řady opatření jako jsou např. posílení a rozvoj tras pro pěší a cyklisty, odstranění bariér v prostupu územím, definování zón klidu pro pobyt, relaxaci a setkávání nebo rozvoj zázemí pro hry a pobyt, doplnění mobiliáře.

Významnou částí návrhu je řešení efektivního využití, revitalizace a doplnění stávajících ploch zeleně, či zlepšení bilance propustných ploch pro lepší hospodaření s dešťovými vodami. Pro omezení četných průšlapů byla plocha vnitrobloku doplněna novou cestní sítí. Návrh revitalizace vnitrobloku dále zahrnuje například úpravu stávající rovinaté plochy terénní modelací, která umožní větší přehlednost nebo chráněné prostory. V území je navrženo umístění nových sportovních prvků, jako jsou například betonová lezecká stěna nebo venkovní trampolína, ke hrám lze také využít přírodní prvky, které zároveň slouží jako doplnění krajinářské kompozice.

Studie byla dne 3. června představena místním občanům na veřejném projednání, které se uskutečnilo v jídelně 7. základní a mateřské školy na adrese Brněnská 1040/36. Veřejné projednání se uskutečnilo za přítomnosti zástupců Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a zástupců Městského obvodu Plzeň 1. Občané měli možnost se se studií seznámit a zároveň dostali prostor se k ní v následné diskusi vyjádřit. Zároveň bylo možné připomínky zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách. Všechny připomínky občanů vypořádány. Dokument s vypořádáním připomínek najdete v dokumentechke stažení

Soubory ke stažení