Kontakty

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Škroupova 5, 305 84, Plzeň

IČ: 00227277

Datová schránka: 2j8ifzw

 

Ing. Irena Vostracká
ředitelka
místnost číslo: 50
378 035 000
vostracka@plzen.eu

Ing. Stanislava Maronová, MBA
vedoucí ekonomického úseku a koordinace stanovisek
místnost číslo: 53
378 035 019
maronova@plzen.eu

Ing. Jitka Hánová
vedoucí úseku územního plánování
místnost číslo: 70
378 035 021
hanovaj@plzen.eu

Ing. arch. Jaroslav Holler
vedoucí úseku veřejného prostoru a životního prostředí
místnost číslo: 68
378 035 031
holler@plzen.eu

Ing. Martina Jedličková
vedoucí úseku rozvoje města
místnost číslo: 71
378 035 036
jedlickovama@plzen.eu

Ing. Petr Raška
vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury
místnost číslo: 59
378 035 015
raskap@plzen.eu

Renata Benešová DiS.
marketing
místnost číslo: 62
378 035 006
benesovarena@plzen.eu

Kompletní kontakty na zaměstnance ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE města Plzně naleznete zde: telefony.plzen.eu/struktura/detail/18