Aktuality

Průzkum spokojenosti obyvatel Valchy

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Osadním výborem Valcha a Městským obvodem Plzeň 3 připravil krátký dotazník, jehož cílem je zjistit spokojenost obyvatel Valchy. Dotazník se týká zejména občanské vybavenosti této lokality, spokojenosti s dostupností MHD, dopravní obslužnosti či parkování.  Vyplnění dotazníku je anonymní.Dotazník byl distribuován… pokračovat

Urbanisté diskutovali na konferenci o vodě v sídle a krajině

Fotografie: M. FialováPlzeň hostila v závěru minulého týdne celostátní konferenci Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky. Hlavním tématem byla Voda v sídle a krajině. Do Plzně se 3. a 4. října sjeli urbanisté, územní plánovači a vodohospodáři z celé České republiky a společně si vyslechli řadu přednášek, které naplnily dvoudenní program.Záštitu… pokračovat

Se životem v Plzni jsou jeho obyvatelé spokojeni, ukázal průzkum

Téměř dva tisíce Plzeňanů se prostřednictvím elektronického dotazníku zapojilo do průzkumu názoru a spokojenosti občanů města Plzně. Sběr odpovědí probíhal od 3. května do 7. června 2019 prostřednictvím elektronického dotazníku, který byl dostupný na webových stránkách města. V celkem 16 otázkách mohli lidé odpovídat například na témata týkající se kvality MHD, fungování úřadů, na… pokračovat

Výstava: Americká - Krok poKroku

Americká, dříve známá také pod názvy Moskevská, třída Vítězství, třída Karla IV. a ještě dříve jako ulice Jungmannova či ulice Stodolní, je jednou z nejvýznamnějších ulic Plzně. Vývoj její východní části od Hlavního vlakového nádraží po Wilsonův most shrnuje výstava Americká - Krok poKroku, kterou připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.Výstava je k vidění ve vestibulu… pokračovat

Výběrové řízení: Architekt/ Stavební inženýr - Architektka/Stavební inženýrka

Ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa Architekt / Stavební inženýr Architektka / Stavební inženýrkapro ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizaci    Platová třída:                       … pokračovat