Úvodní stránka O nás Aktuality Plzeň schválila podmínky soutěže na návrh…

Plzeň schválila podmínky soutěže na návrh řešení náměstí Republiky, začíná hledat nejlepší návrh

Kontaktní informace

Renata Benešová DiS

marketing

tel. :(+420) 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euZastupitelé Plzně schválili soutěžní podmínky otevřené architektonické soutěže o návrh řešení náměstí Republiky. Hlavním záměrem města je zrevitalizovat a upravit zejména obvodové profily náměstí včetně Dřevěné ulice, a tím zlepšit vztah mezi již dokončenou centrální plochou náměstí a okolní zástavbou. Zároveň má být prostor doplněn mobiliářem a vybavením pro občany, a to včetně zeleně. Celé náměstí pak má být přívětivější zejména pro pěší a cyklisty. Úprava by měla vytvořit nové prostory pro předzahrádky, zlepšit plynulost MHD a zároveň zachovat podmínky pro konání tradičních kulturních akcí a trhů. Soutěžní návrhy prověří možné umístění zeleně zejména v kontextu památkové péče.

19161973

Ilustrační foto

„Podmínky projednala soutěžní porota a zaslány byly také České komoře architektů k vydání potvrzení regulérnosti. Soutěž bude vyhlášena v nejbližších dnech a porota by se soutěžními návrhy měla zabývat v druhé polovině října. Následně budou zastupitelům předloženy výsledky a doporučení poroty. Předpokládané investiční náklady na realizaci jsou odhadovány na 100 milionů korun bez DPH. Předpokládá se, že realizace bude probíhat po etapách,“ přiblížil postup technický náměstek primátora Pavel Bosák.

19163374

Řešené území

Soutěžní porotu, která bude návrhy posuzovat, tvoří řada renomovaných odborníků nejen z oblasti architektury a urbanismu. Nechybí mezi nimi profesor Jan Jehlík, který v současné době vede Ústav urbanismu na Fakultě architektury ČVUT a který se dlouhodobě věnuje řešení městských center. Dále docent Radek Kolařík, architekt Jaroslav Wertig a architekt David Mateásko, kteří působí nejen na akademické půdě, ale mají za sebou také řadu vlastních oceňovaných projektů v této oblasti. V porotě zasedají také zástupci krajinářské architektury Štěpán Špoula a Milan Svoboda, jejichž doménou je řešení veřejného prostoru. Město Plzeň bude v porotě zastupovat 1. náměstek primátora Pavel Bosák, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar a zástupci Technického úřadu Magistrátu města Plzně. Porota přizvala také řadu odborných poradců z oblasti památkové péče, dopravy, oblasti hospodaření s dešťovou vodou, pořadatelů kulturních akcí a mimo jiné také plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba.

„Chceme, aby se náměstí Republiky stalo přívětivějším místem a pevně věřím, že se nám ho podaří také ozelenit. Osobně mám velkou radost ze složení odborné poroty, ve které usednou velká jména a skutečné kapacity v oboru. Nemám proto sebemenších pochyb, že zvítězí ten nejlepší návrh, který potěší jak odbornou veřejnost, tak samotné Plzeňany,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

19161985

Ilustrační foto

„Od soutěže očekáváme i to, že navrhne nový režim dopravy na náměstí, které by nemělo sloužit tak jako dosud, tedy v podstatě jako velký kruhový objezd. Cílem je prostor zklidnit a omezit zde projíždění i parkování aut, nabízí se to především na západní straně náměstí, kde nové pěší zóny navážou na ty stávající ve Smetanově a Riegrově ulici,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Architektonická soutěž je transparentní formou, ve které odevzdává soutěžní návrh neomezené množství účastníků, pokud splní požadované kvalifikační předpoklady. Vyhlašovatelem soutěže a zadavatelem zakázky bude město Plzeň prostřednictvím svého odboru investic. Organizátorem soutěže bude Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

Kompletní soutěžní podmínky budou po oficiálním vyhlášení soutěže uveřejněny na profilu zadavatele a informace bude zveřejněna na webu města Plzně, ÚKRMP a ČKA.

Text: Eva Barborková