Publikace

Kontaktní informace

Renata Benešová DiS

marketing

tel. :(+420) 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euČinnosti, které Útvar koncepce a rozvoje města Plzně vyvíjí jsou velmi různorodé. Velká pozornost je věnována také prezentaci výsledků vlastní práce. Důležitou součástí komunikačních aktivit je proto publikační činnost. Stalo se již tradicí vydávat katalog návrhů k architektonickým soutěžím, v rámci projektu REURIS vznikla také řada publikací k plzeňským řekám.
Seznam publikací :
  • Katalog k výstavě: Industriální stopy v architektuře Plzně. ÚKRMP. 2017
  • Katalog výsledků soutěže MOVE UP! - praktická řešení alternativní mobility v Plzni. ÚKRMP, Plzeň 2015, o.p.s., Aspen Institute Prague. 2014
  • Katalog urbanisticko-architektonické soutěže na řešení prostoru náměstí Emila Škody. ÚKRMP. 2014
  • Katalog architektonicko-urbanistické soutěže na řešení území Plzeň, Americká-Sirková. ÚKRMP. 2014
  • Plzeň - město výzkumu a vývoje. ÚKRMP. 2013
  • Revitalizace nábřeží plzeňských řek - Berounka. ÚKRMP. 2013
  • Revitalizace nábřeží plzeňských řek - Radbuza. ÚKRMP. 2013
  • „Řeka ve městě – prostor pro život“ – průvodce revitalizací řek ve městech. REURIS. 2012.
  • Katalog Veřejné jednokolové urbanistické soutěže na zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území "Plzeň - vnitřní město". ÚKRMP. 2012
  • Revitalizace nábřeží plzeňský řek - Úhlava. ÚKRMP. 2012
  • Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky. ÚKRMP a RAMAP. 2011
  • Průvodce naučnou stezkou Údolím Úhlavy. ÚKRMP a RAMAP. 2011
  • Průvodce naučnou stezkou údolím Radbuzy. ÚKRMP a RAMAP. 2011
  • Průvodce naučnou stezkou Údolím Úslavy. ÚKRMP a RAMAP. 2011
  • Revitalizace nábřeží plzeňských řek - Mže. ÚKRMP. 2011
  • Katalog Veřejné jednokolové urbanisticko-architektonické soutěže na zpracování ideového návrhu řešení prostoru "Světovar". ÚKRMP. 2010
  • Revitalizace nábřeží plzeňských řek - Úslava. ÚKRMP. 2010
  • Katalog Veřejné jednokolové výtvarné a architektonické soutěže na zpracování návrhu památníku generála Pattona 2009. ÚKRMP. 2009
  • Katalog Veřejné jednokolové architektonické soutěže na zpracování ideového návrhu urbanisticko architektonického řešení prostoru "Anglické nábřeží". ÚKRMP. 2009
  • Katalog Vyzvané jednokolové urbanistické soutěže na zpracování návrhu urbanistického řešení území Plzeň – Jižní město. ÚKRMP. 2007
  • Zpráva o stavu města 2007. ÚKRMP. 2007
  • Plzeň perspektivní. ÚKRMP a ABF, a. s. 2006
  • 50 nej… plzeňské architektury. DVD. 2006
  • Katalog Veřejné jednokolové výtvarné a architektonicko-urbanistické soutěže na pomník generála Pattona a řešení prostoru pro jeho umístění - 2005. ÚKRMP. 2006
  • Japonská zahrada „Šówa-en“ v Plzni. DVD. ÚKRMP a KF Orbis Film s.r.o.. 2005
  • Zpráva o implementaci Programu rozvoje města Plzně 2005. ÚKRMP. 2005
   (též v AJ: Implementation report – Plzeň Development Programme 2005)
  • Katalog „Veřejné architektonické soutěže – Kašny na náměstí Republiky v Plzni“. ÚKRMP. 2005
  • Plzeň město na cestě k udržitelnosti. ÚKRMP a OŽP MMP; Svoboda Milan a Kaiferová Dagmar. 2005 (též v AJ: Pilsen – City on the Way towards the Sustainability)
  • Zásady řešení pěší dopravy v městě Plzni. ÚKRMP. 2005
  • Program rozvoje města Plzně 2004. ÚKRMP a Dataline. 2004
  • Obyvatelstvo města Plzně. CD. ÚKRMP a DemoArt. 2004
  • Regenerace prostoru, Plzeň a okolí.ÚKRMP a ABF, a. s. 2002
  • Zásady rozvoje komunikační sítě města Plzně. 2000
  • Plzeň atraktivní pro obyvatele i návštěvníky. 1999 (též v AJ: Plzeň atractive for inhabitants and for visitors)
  • Populační vývoj města Plzně a jeho tendence. 1999
  • Byty a bydlení v Plzni. 1998
  • Liberalizace, regulace?. 1998

Odkazy

Industriální stopy v architektuře Plzně - katalog ve formě e-booku
Výroční zprávy Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Průvodci naučným říčními stezkami v podobě e-booků
"Plzeň - město výzkumu a vývoje" - publikace propagující výzkumná centra plzeňských univerzit

Soubory ke stažení

Profil 2011 (1.25 MB)
Profil 2009 (2.03 MB)
Profil 2007 (5.56 MB)