ÚvodRozvoj městaStrategický plán města Plzně

Strategický plán města Plzně

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euPOZVÁNKA

na veřejné projednání
Strategický plán města Plzně
a Vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).
Projednání se uskuteční v budově plzeňské radnice, ve Sněmovním sále,
dne 4. dubna 2018 od 16:00 hod.

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejnil dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, oba dokumenty v Informačním systému SEA.
Každý může zaslat své písemné vyjádření k uvedeným dokumentům nejpozději do 5ti dnů po konání veřejného projednání na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
V průběhu října 2017 se plzeňská veřejnost mohla znovu zapojit do přípravy Strategického plánu města Plzně. Veřejného hlasování při přípravě návrhové části se zúčastnilo na 90 odborníků a 400 obyvatel. V online formuláři lidé hodnotili 51 navržených aktivit pro další rozvoj města. Odborníci i široká veřejnost za priority pro následující roky společně označili
  • zlepšování využití veřejných prostranství,
  • regenerace sídlišť,
  • zapojování obyvatel do fungování města,
  • dostavění městského okruhu a dalších komunikací,
  • kultivovanost oblasti Americká – Sirková v centru města,
  • propojování vzdělávání s praxí,
  • zvyšování kapacity sítě sociálních služeb.

Při hlasování lidé vnímali jako klíčová především témata, která se dotýkají jejich každodenního života. Celkové výsledky hodnocení veřejnosti se v zásadních oblastech shodovaly s odborníky. Vzešel tak seznam aktivit, které vnímají jako klíčové pro Plzeň všichni společně. Výsledky hlasování budou zohledněny při dokončování návrhové části strategického plánu, které probíhá v těchto dnech. Vzniklý dokument bude následně předložen k projednání v jednotlivých městských obvodech a orgánech města Plzně.

"DĚKUJEME VÁM"

 V březnu 2017 proběhla jednání s představiteli jednotlivých městských obvodů o způsobu zapojení jejich občanů do přípravy strategického plánu. Na základě domluvy proběhlo od dubna do června 2017 celkem 12 projednání s veřejností (na MO Plzeň 3 proběhla jednání pro střed města, Bory a Skvrňany). Těchto jednání se zúčastnilo cca 180 občanů (vč. zástupců městských obvodů).

Na všech setkáních byly občanům krátce přestaveny stanovené strategické cíle a návrhy opatření, které vzešly z jednání odborných pracovních skupin. Poté probíhala otevřená diskuze formou pracovních stolů na různá témata života ve městě. Občané se mohli vyjádřit jak k rozvoji celého města tak i k rozvoji obvodu, ve kterém žijí.

K připravovanému strategickému plánu se stále můžete vyjádřit prostřednictvím níže uvedeného KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE, který vám bude k dispozici v průběhu celého zpracování dokumentu až do jeho schválení v Zastupitelstvu města Plzně.

Více než třicet odborníků a politiků včetně plzeňského primátora diskutovalo ve středu 25. ledna 2017 o nové vizi města Plzně. Ta má ukázat, v čem by měla být Plzeň za víc než patnáct let výjimečná. Podklady které vzešly z tohoto setkání naleznete v dokumentech ke stažení.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 15. 12. 2016 analytickou část Strategického plánu města Plzně. Všechny dokumenty naleznete zde.

KVÍZ ke strategickému plánu pro nejbystřejší čtenáře našeho webu byl vyhodnocen. První účastník, který správně odpověděl získal vstupenky na kulturní akci.

21. dubna 2016 byla usnesením č. 420 jmenována Řídící a Koordinační skupina ke Strategickému plánu města Plzně. Složení těchto skupin naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

 

 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení* :
Váš e-mail* :
Sdělení* :

* - povinné údaje

3064

Dokumenty ke stažení

Odkazy

Tisková zpráva ze dne 4. 10. 2017: Plzeňané se v hodnocení mohou vyjadřovat k budoucímu rozvoji svého města

Tisková zpráva ze dne 11. 4. 2017: Přijďte společně s námi tvořit ještě lepší Plzeň

Tisková zpráva ze dne 10. 2. 2017: Plzeň hostila zpracovatele strategických plánů ze čtyř českých měst

Tisková zpráva ze dne 26. 1. 2017: Plzeň hledá svou vizi

Tisková zpráva ze dne 5. 1. 2017: Řekněte nám, jakou chcete mít Plzeň v roce 2035

Tisková zpráva ze dne 15. 9. 2016: Veřejnost se shodla s odborníky na největších pozitivech Plzně

K VAŠEMU HODNOCENÍ: silné a slabé stránky města, příležitosti a hrozby - Strategický plán města Plzně

Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2016: Řekněte nám, jak se vám žije v Plzni

KVÍZ KE STRATEGICKÉMU PLÁNU - uzávěrka 15. 8. 2016 v 15:08 hod.

Tisková zpráva ze dne 23. 5. 2016: Obyvatelé se mohou zapojit do přípravy nového Strategického plánu města Plzně

Studie a průzkumy k analytické části Strategického plánu města Plzně
Fotogalerie