ÚvodRozvoj městaStrategický plán města Plzně

Strategický plán města Plzně

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euVe čtvrtek 21. června 2018 byl Strategický plán města Plzně schválen v Zastupitelstvu města Plzně. Jeho finální verzi naleznete v dokumentech ke stažení.

V současné době začíná příprava prvního akčního plánu pro rok 2019 s výhledem do roku 2022.

V úterý 29. května 2018 uspořádal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně setkání s veřejností ke vznikajícímu Strategickému plánu města Plzně. Několik desítek občanů využilo možnost říci svoje návrhy na konkrétní projekty, kterými by chtělo naplňování připravovaného plánu zahájit, nebo na které by se dle nich nemělo zapomenout. Získané tipy reflektovaly potřeby a pohledy obyvatel na budoucnost města.

V průběhu října 2017 se plzeňská veřejnost mohla znovu zapojit do přípravy Strategického plánu města Plzně. Veřejného hlasování při přípravě návrhové části se zúčastnilo na 90 odborníků a 400 obyvatel.Při hlasování lidé vnímali jako klíčová především témata, která se dotýkají jejich každodenního života. Celkové výsledky hodnocení veřejnosti se v zásadních oblastech shodovaly s odborníky. Vzešel tak seznam aktivit, které vnímají jako klíčové pro Plzeň všichni společně. Výsledky hlasování budou zohledněny při dokončování návrhové části strategického plánu, které probíhá v těchto dnech. Vzniklý dokument bude následně předložen k projednání v jednotlivých městských obvodech a orgánech města Plzně.
26. září 2017 proběhl workshop s odbornou veřejností, kterého se zúčastnilo více než 50 odborníků z různých oblastí. Na tomto workshopu proběhla u kulatých stolů diskuze o návrhové části Strategického plánu města Plzně.

V březnu 2017 proběhla jednání s představiteli jednotlivých městských obvodů o způsobu zapojení jejich občanů do přípravy strategického plánu. Na základě domluvy proběhlo od dubna do června 2017 celkem 12 projednání s veřejností (na MO Plzeň 3 proběhla jednání pro střed města, Bory a Skvrňany). Těchto jednání se zúčastnilo cca 180 občanů (vč. zástupců městských obvodů).

K připravovanému strategickému plánu se stále můžete vyjádřit prostřednictvím níže uvedeného KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE, který vám bude k dispozici v průběhu celého zpracování dokumentu až do jeho schválení v Zastupitelstvu města Plzně.

KVÍZ ke strategickému plánu pro nejbystřejší čtenáře našeho webu byl vyhodnocen. První účastník, který správně odpověděl získal vstupenky na kulturní akci.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 15. 12. 2016 analytickou část Strategického plánu města Plzně. Všechny dokumenty naleznete zde.

21. dubna 2016 byla usnesením č. 420 jmenována Řídící a Koordinační skupina ke Strategickému plánu města Plzně. Složení těchto skupin naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

 

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení* :
Váš e-mail* :
Sdělení* :

* - povinné údaje

0502

Dokumenty ke stažení

Odkazy

Tisková zpráva ze dne 4. 10. 2017: Plzeňané se v hodnocení mohou vyjadřovat k budoucímu rozvoji svého města

Tisková zpráva ze dne 11. 4. 2017: Přijďte společně s námi tvořit ještě lepší Plzeň

Tisková zpráva ze dne 10. 2. 2017: Plzeň hostila zpracovatele strategických plánů ze čtyř českých měst

Tisková zpráva ze dne 26. 1. 2017: Plzeň hledá svou vizi

Tisková zpráva ze dne 5. 1. 2017: Řekněte nám, jakou chcete mít Plzeň v roce 2035

Tisková zpráva ze dne 15. 9. 2016: Veřejnost se shodla s odborníky na největších pozitivech Plzně

K VAŠEMU HODNOCENÍ: silné a slabé stránky města, příležitosti a hrozby - Strategický plán města Plzně

Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2016: Řekněte nám, jak se vám žije v Plzni

KVÍZ KE STRATEGICKÉMU PLÁNU - uzávěrka 15. 8. 2016 v 15:08 hod.

Tisková zpráva ze dne 23. 5. 2016: Obyvatelé se mohou zapojit do přípravy nového Strategického plánu města Plzně

Studie a průzkumy k analytické části Strategického plánu města Plzně
Fotogalerie