Zásady zpracování

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euBude provedena analýza jednotlivých oblastí života města, budou definovány priority v jednotlivých oblastech a připraven návrh vzájemně provázaných postupů a opatření při jejich realizaci.

Bude stanovena dlouhodobá vize rozvoje města, strategické cíle, opatření a příklady aktivit.

Vize představí relativně neměnné záměry rozvoje města na cca 15 let. 

Strategické cíle budou konkretizovat obsah vize pro jednotlivé oblasti života města na cca 8 let a současně se stanou nástrojem kontroly realizace strategického plánu.

Opatření zastřešují soubor obecně formulovaných aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení a naplňování jednotlivých strategických cílů.

Příklady aktivit jsou konkrétní akce, nebo činnosti, které je třeba definovat pro každé opatření.

Při stanovení vize a cílů bude strategický plán vycházet z možností města (infrastruktura, vybavení), které bude dále rozvíjet, zlepšovat a doplňovat a samozřejmě bude navazovat na projekty, které již byly realizovány.

Celé zadání Strategického plánu města Plzně naleznete v dokumentech ke stažení.

Soubory ke stažení