Průzkum veřejného mínění

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euV rámci aktualizace Strategického plánu města Plzně, byl proveden průzkum veřejného mínění, který navázal na předchozí průzkumy z let 2019 a 2015.

Sběr dat probíhal od 5. dubna do 1. května 2023 formou anketního on-line dotazníku. Do šetření, ve kterém mohli lidé vyjádřit svůj názor například na témata jako kultura, životní prostředí, doprava, fungování úřadů či bezpečnost, se zapojilo celkem 2461 respondentů.

Výsledky průzkumu, které najdete níže v dokumentech ke stažení, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně vyhodnocuje a se zjištěnými daty nadále pracuje nejen při přípravě aktualizace Strategického plánu města Plzně, ale i při zpracování dalších studií a dokumentů.

Strategický plán města Plzně byl schválen v roce 2018 a nyní prochází plánovanou aktualizací. Během jejího zpracování probíhá úzká spolupráce jak s odborníky z různých odvětví, tak i s veřejností. Po zpracování průzkumu mezi obyvateli je dalším krokem osobní setkání s občany nad konkrétními tématy. To proběhne 17. 9. 2023 v prostoru Pilsner Lighthouse v Pivovaru. Lidé budou moci přijít během celého dne a probrat se zástupci města řadu konkrétních témat, která vnímají jako zásadní pro jejich spokojený život ve městě.

Soubory ke stažení