Oplocení

Kontaktní informace

Ing. arch. Edita Míková

oddělení stanovisek

tel. :+420 378 035 018
e-mail: mikovae@plzen.euOplocení pozemků má primární funkci vymezit soukromý či veřejný prostor a ochránit majetek. Dále významně ovlivňuje vzhled nejen soukromého pozemku, ale i veřejných prostranství, se kterými sousedí. Zvolený typ oplocení veřejné prostory vymezuje a v neposlední řadě určuje, jak se tam procházející nebo projíždějící cítí.

Oplocení má poskytovat dostatek možností na ochranu soukromí a odclonění nechtěných pohledů kolemjdoucích, zároveň však musí zajistit vizuální kontrolu a svým vzhledem vhodně podpořit architektonické i urbanistické kvality území.

Vzhledem k výše uvedenému se naše organizace rozhodla stanovit požadavky na oplocení převáženě pozemků určených k bydlení nebo rekreaci, dále pak areálů občanského vybavení a také průmyslových ploch.

Dokument není závazný, má doporučující charakter. Shrnuje danou problematiku, stanovuje ideální vzhled, parametry oplocení a dává nahlédnout i do požadavků ostatních českých měst.

Cílem dokumentu je uvědomit si, že oplocení má podstatný vliv na charakter dané části města a jeho vzhledem i provedením je třeba se detailněji zabývat.

Soubory ke stažení