Úvodní stránka Pro podnikatele Základní informace o Plzni

Základní informace o Plzni

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euJsme moderní a dynamická metropole západních Čech, čtvrté největší město v České republice, sídlo významných firem, správních úřadů, kulturních a společenských institucí. Ve městě žije 170 tisíc obyvatel, a každý všední den se počet obyvatel zvětšuje o dalších přibližně 30 tisíc osob, které dojíždějí do zaměstnání a do škol. V metropolitní oblasti žije přibližně 300 tisíc obyvatel.

Naše ekonomická prosperita se opírá o vyváženou strukturu podnikatelských subjektů, jejich oborovou pestrost i rostoucí podíl firem, které využívají výsledků spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi. Významně podporujeme vzdělávání v technických oborech jak na středních školách, tak na univerzitě a umožňujeme tak firmám získat kvalifikované pracovníky.

Jsme významným silničním i železničním uzlem, kříží se tu hlavní dopravní tahy a nechybí ani napojení na dálnici. Naše veřejná doprava patří mezi nejekologičtější městské dopravní systémy v Evropě.

Ve městě sídlí Západočeská univerzita v Plzni, která vychovává odborníky v technických, přírodovědných a dalších oborech, a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, která se specializuje na všeobecné a zubní lékařství.

 

Odkazy

Oficiální stránky města Plzně