Co nabízíme

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.eu  1. konzultaci souladu podnikatelského záměru s územním plánem tj. vhodnost umístění na konkrétní pozemky, možnosti napojení na sítě technické infrastruktury, dopravní napojení a další potřebné náležitosti
  2. pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí

  3. nemovitosti vhodné pro zahájení podnikání – pronájem prostor pro inovativní podnikání, business parky (např. BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum

 

1340

Dokumenty ke stažení

Odkazy

"Inovační potenciál Plzeňského kraje" - publikace BIC Plzeň z prosince 2016

"Plzeň - město výzkumu a vývoje" - eBook z listopadu 2013

World Trade Center Pilsen World Trade Center Pilsen

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Avalon Business Center

Business Centre Bohemia

CTPark

Flexis Business Park Plzeň

VGP industriální parky

Asociace realitních kanceláří ČR