Instituce podporující podnikání

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euBIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum založené městem Plzeň podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Začínajícím podnikatelům a startupům pomáhá s jejich podnikatelskými plány, s vyhledáním vhodných zdrojů financování, nabízí prostory včetně  služeb podnikatelského inkubátoru. Zavedeným firmám je partnerem při formulování jejich rozvojových záměrů a získávání finančních prostředků například z dotačních programů. Pomáhá také při zahájení či rozvoji jejich spolupráce s výzkumnými organizacemi. Díky svým kontaktům z mezinárodních sítí na podporu podnikání vyhledává firmám zahraniční obchodní, technologické i výzkumné partnery. Pomáhá firmám s navazováním mezinárodní spolupráce, se vstupem na zahraniční trhy, či přípravou společných projektů. Jako partner projektu vědeckotechnického parku v Plzni poskytuje BIC Plzeň pronájem kancelářských, poloprovozních a laboratorních prostor. Poskytuje firmám poradenství pro jejich rozvojové, inovační aktivity a pro komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. BIC Plzeň je členem EBN (European Business and Innovation Centres Network), Enterprise Europe NetworkSpolečnosti vědeckotechnických parků ČR.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest nabízí investorům rozsáhlou podporu jejich investičních projektů.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni vám podá informace o podpoře při zřizování nových pracovních míst, buď při osobní návštěvě úřadu, nebo na webových stránkách.

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje poskytuje poradenství a konzultace při získávání podpory pro rozvoj podnikání z veřejných zdrojů i celou řadu dalších služeb pro podnikatele.

Pomoc při hledání obchodních a kooperačních partnerů v zahraničí vám nabízí BIC Plzeň prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network.