Lokality pro podnikatelské záměry

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euPomoc při vyhledání vhodné nemovitosti (pozemku, objektu) poskytují:

  • realitní kanceláře (například členové Asociace realitních kanceláří ČR v Plzeňském kraji)
  • specializované webové servery
  • Útvar koncepce a rozvoje města Plzně – konzultace podnikatelského záměru (např. soulad s územním plánem tj. vhodnost umístění na konkrétní pozemky, možnosti napojení na sítě technické infrastruktury, dopravní napojení a další potřebné náležitosti) – viz kontakt vpravo
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest – základní informace o zákonech, předpisech, postupech a nutných formalitách pro novou výstavbu
  • Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně – podmínky pro stavební a kolaudační řízení při výstavbě nových nebo při rekonstrukci stávajících prostorů v Plzni

Pronájem
Pokud hledáte prostory pro inovativní podnikání, nabízí město Plzeň možnost využití prostorů Vědeckotechnického parku Plzeň. Podrobné informace o možnostech pronájmu prostor získáte u společností VTP Plzeň nebo BIC Plzeň, který poskytuje i specializované poradenské služby pro zahájení a rozvoj podnikání. Informace o dostupných komerčních nemovitostech vám poskytnou na svých webových stránkách také realitní kanceláře.

 

Odkazy

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Avalon Business Center

Business Centre Bohemia

CTPark

VGP industriální parky

Asociace realitních kanceláří ČR