Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Projekt obnovy Jiráskova náměstí získal územní rozhodnutí

S myšlenkou otevřít zahradu dominikánů na Jiráskově náměstí široké veřejnosti přišli v roce 2012…

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ vyhlašuje výběrové řízení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Architekt / Urbanista / Stavební inženýr Architektka / Urbanistka / Stavební inženýrka …

Proměna nádrže v plzeňském Bukovci představena.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) společně s městským obvodem Plzeň 4 a krajinářským…

Pozvánka na představení studie rekonstrukce vodní nádrže v Bukovci

V pondělí 26. dubna od 18 hodin formou živého přenosu na facebookových stránkách MO Plzeň 4

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy