Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

V Plzni na Slovanech vyroste nová městská čtvrť evropského formátu s více než 3000 byty, centrálním parkem, obchody a kancelářskými prostory

Kasárna Slovany v Plzni se během 15 let promění v moderní městskou čtvrť pro zhruba 10000 lidí,…

Plzeň připravuje soutěž na revitalizaci náměstí Republiky

Plzeň připravuje otevřenou architektonickou soutěž o návrh revitalizace 1,2 hektarového náměstí Republiky.…

Výstava Voda spojuje se připomíná v rámci Ozvěn Ekofilmu

Voda spojuje, aneb bez vody to nejde. Tímto mottem se řídil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně…

Hledá se Stavba roku Plzeňského kraje, začal 21. ročník soutěže

Stavební díla dokončená v loňském roce se již mohou přihlašovat do soutěže Stavba roku…

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy