Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Město zve na diskuzi o vzhledu restauračních předzahrádek

Plzeňský Útvar koncepce a rozvoje připravuje aktualizaci stávajících pravidel pro umisťování a vzhled…

Výběrově řízení na pozici architektka - urbanistka / architekt - urbanista

Termín pro podání písemné přihlášky na obsazení místa je do 7. 10. 2022.

Výběrově řízení na pozici architekt - urbanista / architektka - urbanistka

Termín pro podání písemné přihlášky na obsazení místa je do 30. 9. 2022...

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Vás zve na vernisáž k výstavě Řeka ve městě, která se uskuteční dne 2. 8. 2022 od 16:30 hodin "U Branky"

Výstava Vás provede po březích plzeňských toků a ve dvaceti zastaveních Vám představí...

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy