Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Plzeň vyhlásila architektonickou soutěž na nové uspořádání náměstí Republiky

Málo možností k příjemnému setkávání a odpočinku i dopravní zatížení historického náměstí jsou…

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Pracovník/Pracovnice v úseku rozvoje města – marketing

Ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ …

Plzeň schválila podmínky soutěže na návrh řešení náměstí Republiky, začíná hledat nejlepší návrh

Zastupitelé Plzně schválili soutěžní podmínky otevřené architektonické soutěže o návrh řešení…

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Pracovník / Pracovnice – ADMINISTRÁTOR GIS

Ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ …

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy