Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Výstava: Stavba roku - Plzeňská dekáda

Výstava přiblíží oceněné plzeňské stavby

V Plzni začala stavba městského okruhu v úseku Křimická – Karlovarská

V úterý 14. července byla slavnostně zahájena v meandru řeky Mže v Radčicích stavba Městského…

Program regenerace historického jádra

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Odborem památkové péče Magistrátu města…

Změna provozu Technické knihovny

Technická knihovna bude uzavřená od 30.6.z důvodu nemoci do odvolání. V případě potřeby zastupitelnost…

Výstava: Proměny centra města Plzně

Centrum města a jeho vnímání se mění v průběhu dějin. Představa, co je a co není centrum…

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Často používané odkazy