Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Upravený výdej knih z Technické knihovny ÚKRMP

S účinností od 18.12.2020 se upravuje provoz knihoven...

Rondel se dočká proměny za půl miliardy korun

Zastupitelstvo města Plzně schválilo technickou studii, která řeší přestavbu křižovatky Rondel – Karlovarská...…

Doubravka připravuje změnu Masarykovy ulice na bulvár

Na Doubravce (Městský obvod Plzeň 4) začíná příprava budoucí podoby Masarykovy ulice...

Uzavření technické knihovny

Vzhledem k současné situaci je technická knihovna do 3. 11. 2020 uzavřena...

Opatření pro veřejnost k chodu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně od 1. 9. 2020

Žádáme občany, aby i nadále preferovali písemný, telefonický či elektronický kontakt...

Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zná své vítěze

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala dvě stavební díla...

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy