Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Plzeň má vítěze architektonické soutěže

Architektonická otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh řešení stavby „Plavecký bazén Borská…

Připomínky k Revitalizaci Hrádeckého potoka můžete zasílat do 8. 5. 2022

Možná podoba luční nivy Hrádeckého potoka představena veřejnosti..

Možná podoba luční nivy Hrádeckého potoka představena veřejnosti

Představení studie v červenohrádecké sokolovně se zúčastnilo na šedesát občanů...

Představení studie revitalizace Hrádeckého potoka

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 od 17.00 v místní sokolovně – Červenohrádecká 66/27...

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy