Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Vás zve na vernisáž k výstavě Řeka ve městě, která se uskuteční dne 2. 8. 2022 od 16:30 hodin "U Branky"

Výstava Vás provede po březích plzeňských toků a ve dvaceti zastaveních Vám představí...

Plzeňská Paluba Hamburk slaví první narozeniny a zve na novou výstavu

Paluba Hamburk u hlavního nádraží v Plzni má za sebou první rok úspěšného fungování...

Výběrové řízení na pozici: Architekt – krajinář / Architektka – krajinářka

Termín pro podání písemné přihlášky na obsazení místa je do 16. 8. 2022...

V Křimicích byla 21. 6. představena pracovní verze územní studie Krimického a Zámeckého náměstí

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, společně s městským obvodem Plzeň 5 představil Studii…

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy