Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

  • Vyhlašujeme 3 výběrová řízení, přihlášky do 15. 2. 2018

    Útvar koncepce a rozvoje města Plzně vyhlašuje výběrová řízení na obsazení níže uvedených míst. Více informací v odkazech.

  1. Pracovník/pracovnice v úseku rozvoje města 
  2. Vedoucí ateliéru dopravy
  3. Pracovník/pracovnice v ateliéru dopravy       

 


Archiv aktualit

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Často používané odkazy