Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Chybějící vodu do Velkého boleveckého rybníka dodá upravená voda z Berounky

Velký bolevecký rybník, v němž kvůli suchu minulých let znatelně ubylo vody ...

Oblíbený turistický vrch Chlum se promění

Plzeňský obvod Doubravka představil občanům budoucí podobu vrchu Chlum..

Upravený výdej knih z Technické knihovny ÚKRMP

S účinností od 18.12.2020 se upravuje provoz knihoven...

Rondel se dočká proměny za půl miliardy korun

Zastupitelstvo města Plzně schválilo technickou studii, která řeší přestavbu křižovatky Rondel – Karlovarská...…

Doubravka připravuje změnu Masarykovy ulice na bulvár

Na Doubravce (Městský obvod Plzeň 4) začíná příprava budoucí podoby Masarykovy ulice...

Uzavření technické knihovny

Vzhledem k současné situaci je technická knihovna do 3. 11. 2020 uzavřena...

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy