Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Opatření pro veřejnost k chodu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně od 1. 9. 2020

Žádáme občany, aby i nadále preferovali písemný, telefonický či elektronický kontakt...

Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zná své vítěze

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala dvě stavební díla...

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně představil další kroky v boji proti vizuálnímu smogu

Manuály ke zhlédnutí zde...

Výstava: Stavba roku - Plzeňská dekáda

Výstava přiblíží oceněné plzeňské stavby...

V Plzni začala stavba městského okruhu v úseku Křimická – Karlovarská

V úterý 14. července byla slavnostně zahájena v meandru řeky Mže v Radčicích stavba Městského…

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Často používané odkazy