Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

On-line dotazník: Revitalizace vnitrobloku Sokolovská 25 - 39

Zde se můžete zapojit do dotazníkového šetření k revitalizaci vnitrobloku v Sokolovské ulici.

Jak bojovat s vizuálním smogem bylo tématem konference

Co je vizuální smog, jak si s ním poradila jiná města a jak proti němu chce bojovat Plzeň? Dočtete se zde.

DOTAZNÍK: Regenerace sídliště Bory

Dotazník a další informace o projektu najdete zde.

KONFERENCE: Vizuální smog a reklama ve veřejném prostoru

Akce se koná ve středu 27. listopadu 2019 od 17:00 v sále Moving Station, Koperníkova 56, Plzeň.

Více zeleně, hřiště či nová kavárna by mohly přibýt na Skvrňanech

Na 80 místních se v úterý 19. 11. v podvečer sešlo v sále M-klubu na Skvrňanech, aby se seznámili s návrhem revitalizace veřejného prostranství v ulici Karla Steinera. Více se dočtete zde.

Anketa: Veřejné prostranství v ul. Karla Steinera

Informace o projektu a možnost vyjádřit se k etapizaci projektu prostřednictvím ankety najdete zde.

Úpravy areálu bývalého minigolfu - Manětínská 30

Příprava obnovy vnitrobloku Manětínská - Rabštejnská postoupila do další fáze.

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Archiv aktualit

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Často používané odkazy