Demografické analýzy

Kontaktní informace

Mgr. Magdalena Rousová M.A., Ph.D.

společenské informace a analýzy

tel. :+420 378 035 035
e-mail: rousova@plzen.euDemografické analýzy jsou zaměřeny na podrobnější rozbor vybraných problémů populačního vývoje Plzně a slouží jako podklady při plánování rozvoje města.

Studie s názvem Věkové složení obyvatelstva městských obvodů Plzně k prosinci 2019 přináší aktuální a podrobné informace o věkovém složení obyvatelstva městských obvodů, které s výjimkou dat ze sčítání lidu, domů a bytů nejsou Českým statistickým úřadem sledovány a zveřejňovány. Zdrojem informací pro odvození věkové struktury obyvatelstva jsou data z registru obyvatel města Plzně a studie bývá každoročně aktualizovaná. Práce slouží jako podklad pro rozhodování o budoucí potřebě školských zařízení a při řešení potřeb sociální a zdravotní péče v jednotlivých městských obvodech.

Studie Migrační vztahy Plzně s okolními obcemi vychází z analýzy migrace mezi Plzní a obcemi v širším zázemí města. Práce obsahuje zhodnocení průběhu suburbanizace na Plzeňsku a přináší informace o hlavních směrech stěhování obyvatel z města, rozsahu území se ziskem obyvatel migrací z Plzně, o věkové a vzdělanostní struktuře stěhujících se osob a důvodech jejich odchodu mimo město.

Soubory ke stažení