Prognóza vývoje obyvatelstva Plzně v období 2010-2040

Kontaktní informace

Mgr. Magdalena Rousová M.A., Ph.D.

společenské informace a analýzy

tel. :+420 378 035 035
e-mail: rousova@plzen.euStudii Demografická prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva města Plzně v období 2010–2040 zpracoval na základě požadavku Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně tým autorů RNDr. Boris Burcin, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. a RNDr. Tomáš Kučera, CSc. Analytická část dokumentu se zabývá demografickým vývojem do současnosti a prognostická představuje tři možné varianty budoucího vývoje, přičemž "střední" varianta se jeví jako nejpravděpodobnější. Populační prognózy jsou jedním z důležitých podkladů při formulaci dlouhodobých rozvojových strategií města.

Soubory ke stažení