Úvodní stránka Občanská vybavenost Obyvatelstvo Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011

Kontaktní informace

Mgr. Magdalena Rousová M.A., Ph.D.

společenské informace a analýzy

tel. :+420 378 035 035
e-mail: rousova@plzen.euSčítání lidu, domů a bytů se koná pravidelně přibližně v desetiletých intervalech a jeho výsledky přináší rozsáhlý soubor údajů o obyvatelstvu, domech, bytech a domácnostech, které jiným způsobem než přímým šetřením ve všech domech a u všeho obyvatelstva nelze získat. Dokumenty zařazené do této části popisují a analyzují vybraná základní data ze sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 a 26. 3. 2011 za město Plzeň a jeho městské obvody.

Hlavním cílem dokumentu „Městské obvody Plzně a sčítání lidu, domů a bytů 2011“ bylo informovat o nejdůležitějších výsledcích sčítání 2011 za jednotlivé městské obvody Plzně, jejich porovnání navzájem i s celoměstskými údaji, upozornění na odlišnosti obvodů zejména z hlediska struktury jejich obyvatelstva a bytů a popsání jejich hlavních charakteristik a specifik. 

Problematice dojížďky a vyjížďky do zaměstnání a škol je věnována samostatná studie „Plzeň – dojížďka a vyjížďka do zaměstnání a škol v roce 2011“, která je založena na detailnějších výsledcích sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011. Pohyby za prací a vzděláním jsou zde sledovány např. z hlediska prostorových typů vyjížďky, věku, odvětví, frekvence, času stráveného cestou a hlavními směrovými proudy dojížďky a vyjížďky mezi Plzní a jednotlivými obcemi nebo městy.

Soubory ke stažení