Úvodní stránka Občanská vybavenost Obyvatelstvo Obyvatelstvo a bydlení - analýzy

Obyvatelstvo a bydlení - analýzy

Kontaktní informace

Mgr. Magdalena Rousová M.A., Ph.D.

společenské informace a analýzy

tel. :+420 378 035 035
e-mail: rousova@plzen.euDokumentace zabývající se obyvatelstvem a bydlením jsou zaměřeny na analýzy vztahu mezi byty různého stáří, typu (rodinné domy, bytové domy) a obyvatelstvem, které v nich žije. Je sledován a vyhodnocován zejména vývoj ukazatelů intenzity zalidnění území, bytů a věkového složení obyvatelstva. Zjištěné poznatky slouží např. jako jeden z podkladů při odhadech nárůstu počtu obyvatel v nově vznikajících obytných celcích.

Analýza Vývoj počtu obyvatel v centrální oblasti Plzně popisuje intenzitu vylidňování jednotlivých částí centra v posledních zhruba 35 letech a slouží jako podklad při řešení problematiky oživení centra města. Na tuto studii volně navazuje analýza Vývoj počtu obyvatel podél vybraných hlavních komunikací v Plzni, která je využitelná při hodnocení zatíženosti obyvatelstva města hlukem a emisemi z dopravního provozu.

Studie Obydlenost domů pro bydlení postavených v Plzni v letech 1995 až 2007 vznikla na základě potřeby získat aktuální údaje o průměrných počtech a věkovém složení osob bydlících v nově postavených obytných domech a o jejich vývoji v čase. Hlavní poznatky získané analýzou obydlenosti nových domů jsou uvedeny v závěrečném shrnutí této studie na straně 12.

Analýza Intenzita zástavby a zalidnění v územích s novou výstavbou bytových domů v Plzni obsahuje základní informace o nejvýznamnějších projektech výstavby bytových domů uskutečněných v Plzni od roku 2000 do roku 2009 a o vybraných velkých projektech ve fázi záměru nebo rozestavěnosti. Na základě získaných údajů byly popsány obvyklé intenzity zástavby lokalit s bytovými domy v Plzni, které byly doplněny o modelový výpočet intenzity zalidnění území. Výsledky analýzy jsou obsaženy v závěrečném shrnutí na straně 8 této studie.

Soubory ke stažení