Úvodní stránka Pro podnikatele Strategické dokumenty města

Strategické dokumenty města

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euÚzemní plán Plzeň Strategický plán města Plzně patří mezi základní strategické dokumenty, jejichž obsah je dobré znát v případě, že máte v úmyslu v Plzni realizovat své osobní i podnikatelské záměry.

Aktuální Územní plán Plzeň schválilo Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 434 ze dne 8. září 2016 a účinnosti nabyl dne 1. října 2016.

Strategický plán města Plzně informuje o rozvojových cílech města a způsobech jejich dosažení. Je také důležitým nástrojem pro rozhodování městské správy při sestavování rozpočtu města Plzně.