Úvodní stránka Rozvoj města Koncepce městského mobiliáře

Koncepce městského mobiliáře

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euZákladní rolí městského mobiliáře je zajišťovat podmínky pro plnohodnotné užívání veřejných prostranství. Město se rozhodlo zpracovat dokument „Koncepce městského mobiliáře“, který by měl pomoct vytvořit efektivním a estetickým způsobem čitelné a kultivované městské prostředí, posílit image města, zjednodušit a zrychlit práci při výběru a umisťování městského mobiliáře, zjednodušit údržbu a redukovat vizuální smog. Dokument vznikl ve spolupráci všech městských organizací a městských obvodů.
Dokument byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 920 dne 19. 10. 2023 jako podklad pro rozhodování v území a podklad pro další kroky vedoucí k naplňování cílů koncepce.


Koncepce městského mobiliáře se skládá ze tří částí:

  • Část I.: Analýza a vyhodnocení – Stávající mobiliář byl zmapován na vybraných územích města Plzně a následně proběhlo vyhodnocení dle stanovených kritérií (např.: adekvátnost a působení v městském prostředí, bezpečnost, ergonomie, materiál, konstrukční principy, technický detail, trvanlivost). Na základě hodnotících kritérií byla vyhodnocena vhodnost dalšího umisťování jednotlivých typů na území města a vyhodnocen stávající přístup k údržbě a obnově mobiliáře.
  • Část II.: Katalog doporučeného mobiliáře – Zde najdeme mobiliářové sady, ve kterých jsou zatřízeny používané prvky městského mobiliáře dle charakteru veřejných prostranství. Jsou zde definovány chybějící prvky a možnosti jejich doplnění. Katalog stanovuje pravidla pro umisťování mobiliáře, základní parametry pro pořizování individuálního městského mobiliáře a základní pravidla údržby. Smyslem katalogu je eliminace počtu druhů všech prvků mobiliáře. Katalog je nástrojem usnadňujícím práci při výběru, umisťování a údržbě městského mobiliáře.
  • Část III.: Plán opatření – Plán opatření určuje jednotlivé kroky a rozděluje kompetence, stanovuje předběžný časový horizont naplňování jednotlivých opatření, zajišťuje docílení vzájemné spolupráce všech dotčených subjektů a tvoří podklad pro průběžné vyhodnocování naplňování Koncepce městského mobiliáře.

Soubory ke stažení