Americká – Sirková

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euJe zkrácené označení významného prostoru v centru Plzně, které se nadechuje k novému životu. S jeho řešením se můžete blíže seznámit prostřednictvím:

Revitalizace prostoru křižovatky Americká – Sirková

Aktuální projekt, který v současné době připravuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, a jehož cílem je prostřednictvím kvalitního architektonického a materiálového řešení dosáhnout co nejrychlejšího oživení veřejných prostranství, která budou odpovídat významu místa a vytvoří podmínky pro další rozvoj území. Vznikající studie podrobněji řeší prostor křižovatky Americká – Sirková a jejího přilehlého okolí. Jedná se o veřejný prostor o velikosti přibližně 3 hektary, který je ve vlastnictví statuárního města Plzně. Při zpracování konceptu byly definovány 4 cíle revitalizace prostoru křižovatky Americká – Sirková.

 

Územní studie Plzeň, Americká – Sirková

Studie byla odsouhlasena usnesením Zastupitelstvem města Plzně č. 465 dne 26. října 2017 a stanovuje základní podmínky pro budoucí podobu celého řešeného území o rozloze přibližně 11,5 hektaru, který je ohraničen ulicemi Americká, Nádražní a Denisovo nábřeží (součástí tohoto území je i prostor křižovatky Americká – Sirková). Většina zastavitelných bloků v území je ve vlastnictví soukromých vlastníků, stávající veřejná prostranství jsou v majetku statutárního města Plzně.