Revitalizace nábřeží řek

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euV roce 2007 zahájil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně přípravy komplexní studie revitalizace nábřeží plzeňských řek. Jedinečná urbanistická kompozice založení sídla na březích čtyř řek, Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, nabízí obyvatelům města Plzně nevšední potenciál pro každodenní rekreaci a odpočinek. Je však třeba ještě učinit mnohé pro to, aby každý říční kilometr plzeňských vodních toků skutečně mohl poskytnout estetický, sportovní či relaxační zážitek.

Studie mimo jiné navrhuje systém odpočinkových míst a informačních tabulí v návaznosti na sportovně-rekreační trasy v údolí řek (cyklostezky, trasy pro pěší, naučné stezky či hipostezky). Přírodně-krajinářská část studie se zabývá komplexně pojatou protipovodňovou ochranou s územně a funkčně diferencovanými přístupy k různým úsekům vodních toků a jejich údolních niv, opatřeními z hlediska využití aktivních a pasivních zón zátopových oblastí, ochranou přírodních a kulturních hodnot krajiny a obnovou narušených ekosystémů, zvýšením biodiverzity a zlepšením estetického hlediska vodních toků ve městě.

Město Plzeň se s tímto projektem zapojilo do mezinárodního projektu REURIS v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce. Jedná se o spolupráci mezi Českou republikou (Plzeň a Brno), Polskem (Katovice, Bydgoszcz) a Německem (Stuttgart a Lipsko).

V návaznosti na projekt „Revitalizace nábřeží plzeňských řek“ realizuje Městský obvod Plzeň 2 – Slovany projekt „Odpočinkové místo Božkovský ostrov“. V roce 2014 byl na Božkovském ostrově s přispěním dotace Fondu životního prostředí MMP vyčištěn náhon (2. etapa).  Další realizovanou akcí na ostrově je „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“. Stavba, která bude dokončena na jaře 2015, je hrazena z dotace z Operačního programu Životní prostředí. S revitalizací nábřeží plzeňský řek souvisí též projekt „Vodní plochy Lobezská louka“ připravovaný Městským obvodem Plzeň 4. Cílem projektu je vytvoření poříčního parku, kde v rámci tzv. I. etapy dojde ke vzniku čtyř nových tůní různých velikostí. Funkce parku bude kombinovaná – od protipovodňové ochrany, ochrany přírody a říční krajiny po funkci rekreační, sportovní a vzdělávací.  


Časový vývoj prací na revitalizaci nábřeží plzeňských řek

 • 2007: Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek, (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)
 • 2008: Revitalizace nábřeží plzeňských řek – I. Úslava, (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)
 • 2009: Revitalizace nábřeží plzeňských řek – II. Mže, (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)
 • 2010: Revitalizace nábřeží plzeňských řek – III. Úhlava, (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)
 • 2011: Revitalizace nábřeží plzeňský řek – IV. Radbuza, (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)
 • 2012: Revitalizace nábřeží plzeňský řek – V. Berounka, (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)


Plzeňské řeky

Plzeň leží na soutoku čtyř řek – Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže. A pátá Berounka z ní vytéká.

 • Mže pramení v německém Hornofalckém lese nedaleko Bärnau ve výšce 700 m. n. m. Délka jejího toku je 106,5 km, z toho na území města Plzně 10,5 km. Soutok s Radbuzou ve Štruncových sadech je v současné době konec Mže a počátek Berounky.
 • Radbuza pramení přibližně 1,5 km severovýchodně od Závisti na západním svahu Pivoňských hor v Českém lese ve výšce 700 m. n. m. Délka jejího toku je 111,5 km, z toho na území města Plzně 16 km.
 • Úhlava pramení na Šumavě na severozápadním svahu Pancíře. Délka jejího toku je 108,5 km, z toho na území města Plzně 11,1 km. U Doudlevec se Úhlava vlévá do řeky Radbuzy.
 • Úslava pramení na severním úpatí Drkolné v Plánické vrchovině. Délka jejího toku je 94 km, z toho na území města Plzně 11 km. U kostela sv. Jiří v Doubravce se Úslava vlévá do Berounky.
 • Berounka vzniká soutokem Radbuzy a Mže ve Štruncových sadech.

(zdroj dat: Janda, J., Krčmář L. : Pět plzeňských řek, Nakladatelství Českého lesa, 2009)

Odkazy

Otevření naučné stezky podél Radbuzy: tisková zpráva z 28. 5. 2014

Naučná stezka podél Úslavy v Toulavé kameře České televize - listopad 2013

Otevření naučných stezek podél Mže a Berounky: tisková zpráva z 18. 3. 2013

"Řeka ve městě - prostor pro život" - průvodce revitalizací řek ve městech

E-book: Průvodce naučnou stezkou Údolím Radbuzy

E-book: Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky

E-book: Průvodce naučnou stezkou Údolím Úhlavy

E-book: Průvodce naučnou stezkou Údolím Úslavy

Otevření naučné stezky podél Úslavy: tisková zpráva z 13. 9. 2011

REURIS – mezinárodní projekt,
v rámci kterého jsou řešeny
studie revitalizace nábřeží
plzeňských řek


Newslettery projektu REURIS

Soubory ke stažení