Úvodní stránka Rozvoj města Investiční projekty Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady

Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euProjekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni se realizuje od roku 2015 v partnerské spolupráci města Plzně, Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Nadace Proměny Karla Komárka, spolku Pěstuj Prostor, Kláštera dominikánů Plzeň, Masarykovy základní školy Plzeň a místních obyvatel. Cílem je navrátit Jiráskovu náměstí jeho architektonickou hodnotu a proměnit jej v otevřené kulturní a společenské centrum čtvrti. V souvislosti s projektem se každoročně koná celá řada akcí a aktivit, jejichž smyslem je nejen společné plánování a debata, ale i snaha vdechnout náměstí nový život a ukázat i nové možnosti využití místa.

Aktuálně

Zeleň a voda byla tématem zatím posledního veřejného setkání, které proběhlo v září 2018. Diskuze se věnovala zejména tématu stromů při obnově Jiráskova náměstí a místní klášterní zahrady, řešení zeleně nebo pokrokového hospodaření s dešťovou vodou. Anketu natočenou běhěm tohoto setkání místních občanů s architekty a zapojenými subjekty najdete zde.

O projektu

Idea obnovy Jiráskova náměstí existuje již několik desítek let. V roce 2012 ji oživila iniciativa žáků zdejší Masarykovy základní školy, kteří navrhli zpřístupnit klášterní zahradu veřejnosti. Po počátečních průzkumech byla v roce 2016 vyhlášena otevřená architektonická soutěž, ze které vzešel vítězný návrh od kolektivu autorů re:architekti studio s. r. o. V roce 2018 je vítězný návrh finalizován. Z podnětu občanů je řešena především otázka stávající a nové zeleně, kdy bylo provedeno prověření možností, jak zmírnit zásahy do parkových ploch při zachování celkové koncepce řešení náměstí. Po vzájemné diskuzi přišli autoři vítězného návrhu s dílčími úpravami, kdy ke kácení stromů dojde v menší míře, přičemž koncept zůstal zachován. Jako klíčový se ukázal systém hospodaření s dešťovou vodou a prosperita stromů do budoucna, kdy kvalitu návrhu potvrdila i v Česku zatím průlomová srovnávací analýza. Aktuální informace k tématu zeleně a architektonickému návrhu Projektu obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady jsou k nalezení na webu www.jiraskovonamesti.plzen.eu.