Regenerace sídlišť

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euRegenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy, na němž již řadu let spolupracuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s jednotlivými městskými obvody.

Od konce 90. let byly zpracovávány projekty regenerace všech velkých plzeňských sídlišť jako podklad pro postupné úpravy veřejných prostranství, především zeleně, chodníků, ulic i parkovišť a dle potřeby jsou průběžně aktualizovány.

Cílem zpracování těchto projektů je zkvalitnění podmínek pro život obyvatel na sídlištích. Po dokončení komplexních architektonických studií pro jednotlivá sídliště jsou zpracovávány podrobnější prováděcí dokumentace pro vybrané plochy, podle nichž jsou následně konkrétní úpravy realizovány. Komplexní dokumentace k regeneracím plzeňských sídlišť jsou podkladem pro rozhodování městské správy o postupných úpravách v území a pro podávání žádostí o dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

  • V roce 2017 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 3 zpracoval projekt regenerace sídliště Skvrňany , které byla v  květnu 2018 schválena Zastupitelstvem Městského obvodu Plzeň 3 a v červnu 2018 schválena Zastupitelstvem města Plzně.

  • V roce 2017 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 1 zpracoval projekty regenerací sídlišť Bolevec a Lochotín, které byly v dubnu 2018 schváleny Zastupitelstvem Městského obvodu Plzeň 1 a v květnu 2018 schváleny Zastupitelstvem města Plzně. Dne 20. 6. 2024 byla Zastupitelstvem města Plzně schválena "Změna č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň - Lochotín". Změna č. 1 projektu spočívá ve změně funkčního využití bloku Komenského – Pod Cvičištěm – Ledecká (bývalý sportovní areál Sokolovna Bolevec).

  • V roce 2016 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně opět ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 1 zpracoval projekty regenerací sídlišť Vinice a Košutka, které byly v září 2017 schváleny Zastupitelstvem Městského obvodu Plzeň 1. V minulosti byly dále zpracovány regenerace sídlišť Doubravka, Bory a Slovany.