Úvodní stránka Rozvoj města Investiční projekty Greenways – plzeňské sportovně rekreační…

Greenways – plzeňské sportovně rekreační trasy

Kontaktní informace

Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 37 803 5015
e-mail: raskap@plzen.euPoloha města na soutoku čtyř řek poskytuje příznivé podmínky pro rozvoj programu greenways. Nezastavěná údolí řek umožňují vznik bezpečných tras vedených v příjemném prostředí s bohatou zelení.

Greenways přináší obyvatelům Plzně možnosti pro každodenní relaxaci a současně podporují bezpečné způsoby dopravy do zaměstnání, do škol i za zábavou. Paprskovité uspořádání sítě zajišťuje pro obyvatele města snadnou dostupnost centra i krajinného zázemí. Okolním obcím nabízí alternativní způsoby dopravy do spádové metropole.

Program greenways se vhodně doplňuje s programem Revitalizace nábřeží řek. Nově realizované cesty přivádějí obyvatele k říčním údolím a přispívají k vhodnému využití těchto dříve zanedbávaných zelených ploch města. Systém tras zpřístupňuje a propojuje stávající nebo nově budované volnočasové areály a sportovní kluby rozeseté v údolích řek.

Všechny trasy se setkávají na soutoku Berounky a Úslavy u kostela sv. Jiří, jedné z nejstarších staveb západních Čech, založené na křižovatce dávných obchodních cest. Greenways tvoří novodobou reminiscenci historických tras a v kulturně společenské rovině odkazují na význam Plzeňské kotliny pro šíření civilizačních hodnot v západočeském regionu.

Plzní prochází dálkové cyklistické trasy včetně mezinárodní cyklistické trasy Praha–Plzeň–Regensburg i několik regionálních tras. Plzeňské greenways je proto nutné koordinovat s probíhající realizací bezpečných cyklotras v Plzeňském kraji a na vznikající síť vázat rozvoj turistické infrastruktury. Cykloturistika je novou, rychle se rozvíjející oblastí cestovního ruchu a z ekonomického hlediska začíná získávat stejnou váhu jako například zimní sporty.

Významné volnočasové areály na trasách plzeňských greenways
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Škoda Sport Park
Rekreační oblast Boleveckých rybníků
Multifunkční areál Škodaland
Multifunkční areál Borská přehrada
Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady
Sportovně rekreační areál Božkovský ostrov

Časový vývoj prací na programu plzeňských greenways
před rokem 2007: výstavba četných lávek a samostatných úseků
2007: schválení jednotné koncepce Zastupitelstvem města Plzně
2008: zahájení prací na podrobných technických studiích
2009: zahájení prací na investiční přípravě úseků
2009: druhá cena v kategorii Mobility od Evropské asociace Greenways
2010: na V. Evropské konferenci o cyklostezkách v Madridu byl systémový přístup a jeho implementace v údolí plzeňských řek prezentován jako dobrý příklad pro Českou republiku
2011: podána žádost o dotaci na úsek Panevropské cyklotrasy 37 nazvaný Greenways ZOO Plzeň
2014: s využitím dotací z fondů EU jsou realizovány úsek přes Božkovský ostrov včetně nové lávky přes Úslavu, úsek „Střelnice – Lobezská“ a nová lávka u sv. Jiří s propojením na Chrásteckou a Jateční ulici

 

Odkazy

Související dokumenty Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

REURIS – evropský projekt, v rámci kterého řeší město revitalizaci nábřeží plzeňských řek

Nadace partnerství

European Greenways Conference

Cykloportál Plzeňsko na kole

Portál Cyklisté vítáni

Fotogalerie