Úvodní stránka Rozvoj města Investiční projekty Regenerace vnitrobloku Chválenická

Regenerace vnitrobloku Chválenická

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euNávrh je založen na doplnění a rozšíření stávajících pěších tras, citlivém rozšíření parkovacích ploch pro rezidenty a navazujícího dopravního řešení (spolu v kombinaci se zasakováním srážek). Z toho důvodu se počítá s odstraněním neperspektivních (převážně jehličnatých) stromů a výsadbou nových listnatých stromořadí, které v kombinaci s novým mobiliářem podtrhne odpočinkový a klidový charakter vnitrobloku. Vzrostlé a perspektivní stromy zůstanou zachované v maximálním rozsahu a zároveň je plánována výsadba nových stromů.
Návrh počítá s vytvořením centrální chráněné pobytové louky vymezené živým plotem, zde je současné pískoviště doplněné lavičkami, stolkem a houpačkou; do této části vnitrobloku nebude umožněn vstup psům.
Druhá část vnitrobloku je doplněna kruhovou lavičkou, stolkem a drobnou dřevěnou pergolou s popínavkami, která bude tvořit drobný akcent.
Vnitroblok je doplněn zároveň trvalkovými záhony, veřejným osvětlením a současné možnosti sušení prádla budou zachovány.


Původní návrh revitalizace vnitrobloku byl v roce 2018 projednán s předsedy SVJ okolních bloků. Na základě jejich připomínek a připomínek dalších obyvatel vnitrobloku Chválenická, byly zapracovány úpravy.
Upravený návrh revitalizace byl představen občanům 11. 6. 2019 v koncertním sále 25. ZŠ od 17.00.
Vypořádání připomínek z těchto veřejných projednání studie najdete v souborech ke stažení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace návrhu regenerace vnitrobloku Chválenická

 

Soubory ke stažení