Klatovská 19

Kontaktní informace

Ing. Stanislava Maronová MBA

vedoucí ekonomického úseku a koordinace stanovisek

tel. :+420 378 035 019
e-mail: maronova@plzen.euStudie Muzea generála Pattona

Dům ve vlastnictví města na adrese Klatovská třída 19 je řadovým domem z konce 19. století. Dům zahrnuje bývalé prostory administrativního zázemí společnosti a bytu židovské rodiny Hugo Semlera, významného plzeňského továrníka. Ve 2. NP se nacházejí památkově chráněné Loosovy interiéry, které byly součástí tohoto bytu. Během druhé světové války byl dům využíván německým vojenským velitelem města Plzně Georgem von Majewskim, zároveň zde byla v květnu 1945 podepsána kapitulace německé posádky do rukou americké armády. Po skončení války až do roku 1993 v domě sídlila Československá resp. Česká armáda, konkrétně vojenská správa.
V rámci ověřovací architektonicko-provozní studie „Klatovská 19 – Muzeum generála Pattona“ bylo řešeno architektonické a funkční dispoziční řešení rekonstrukce budovy Klatovská 19 zahrnující v první řadě vojenskou expozici nazvanou Muzeum generála Pattona, dále obnovu a vhodné využití Loosových interiérů a jejich zpřístupnění veřejnosti a samostatné administrativní prostory.
Studie vzešla z dvoufázového zadání. V první fázi bylo třem architektonickým kancelářím zadáno na základě jejich zkušeností a referencí zpracování jednoduché architektonické studie. Ze vzniklých návrhů vybrala odborná pracovní skupina autora, který své dílo dopracoval do podrobnosti finální studie. Stal se jím architekt Ludvík Grym, který má zkušenosti například s realizací rekonstrukce bytu Viléma Krause v Bendově ulici 10 v Plzni, který byl navržen Adolfem Loosem stejně, jako vysoce hodnotný interiér Semmlerova bytu v 1. patře domu na Klatovské 19.
Návrh nabízí řešení, kde spolu může existovat rovnocenné partnerství osobností Loose a Pattona a kde zároveň dochází k vytvoření živého a současného prostoru, v němž je kladen důraz na návštěvníka. Nebude se tedy jednat o ryze exponátové muzeum.
Předpokládané odhadované náklady odpovídající aktuálnímu stupni zpracování činí dle studie přibližně 100 mil. Kč bez DPH. Částka je odvozena od nákladů na m3 obestavěného prostoru a zahrnuje stavební výdaje v rozsahu cca 85 mil. Kč bez DPH a cca 15 mil. Kč bez DPH na realizaci expozice.
Na základě této studie bude v roce 2019 probíhat zpracování DÚR pro stavební část a bude zadáno podrobnější řešení pro expoziční část.

Soubory ke stažení