Úvodní stránka Rozvoj města Investiční projekty Karla Steinera – veřejné prostranství

Karla Steinera – veřejné prostranství

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.eu 

V průběhu května a června 2019 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně společně s více než třemi sty obyvateli, kteří se k projektu vyjádřili osobně nebo prostřednictvím dotazníků (viz informace zde) zpracoval zadání pro úpravu prostoru při ulici Karla Steinera.
 
Toto zadání spočívá především ve:
·         změně poměrů zpevněných a nezpevněných ploch
·         navýšení zeleně a rozšíření vodního prvku
·         doplnění mobiliáře
·         úpravě dětského hřiště
·         doplnění kavárny či cukrárny s venkovním posezením
 
Architekti ÚKRMP následně připravili řešení, které je založeno na tomto zadání zpracovaném společně s obyvateli.
 
Návrh však zohledňuje i další požadavky, zejména Městského obvodu Plzeň 3, tedy aby s úpravou bylo možné započít co nejrychleji a zároveň aby úpravu bylo možné realizovat i s menším rozpočtem. Kromě toho úpravy musí zohlednit i celoměstské koncepce, např. požadavek na zodpovědné nakládání s dešťovou vodou. Celý současný postup reflektuje snahu architektů ÚKRMP vyvarovat se chybám učiněným při nedávné úpravě prostoru, které jsou důvodem aktuální potřeby úprav, tedy nekoncepčnímu a nekvalitnímu řešení, které nebylo projednáno s veřejností.

Na základě výše zmíněných podmínek ÚKRMP společně s Městským obvodem Plzeň 3 dospěli k názoru, že je vhodné vytvořit kvalitní koordinační plán na rozvoj celého území. Studie tak představuje koncepci dalších možných úprav prostoru, které mohou vznikat nezávisle na sobě. Byly tedy navrženy jednotlivé samostatné etapy, tak aby bylo možné co nejrychlejší zahájení prací.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Průběh participace s veřejností

Dne 14. 5. 2019 proběhlo setkání pracovníků ÚKR MP s veřejností v prostorách vestibulu městské knihovny, která se nachází v bezprostřední blízkosti u veřejného prostranství.

Občané dostali během společného jednání prostor, aby na mapě vyznačili místa v rámci prostranství v ulici Karla Steinera, která jsou pro ně příjemná, kde se necítí dobře a také mohli označit, která místa by bylo potřeba změnit co nejdříve. Připraven byl také katalog možných variant řešení povrchů, zábavných prvků, mobiliáře pro odpočinek či různých typů vodních prvků. Lidé tak mohli na konkrétních příkladech vybrat, které řešení by jim nejvíce vyhovovalo. Zároveň také dostali prostor vyjádřit svá další přání a připomínky. V závěru průzkumu byli obyvatelé seznámeni s návrhem revitalizace prostoru, který vychází z projektu regenerace sídliště Skvrňany. K tomuto návrhu bylo opět možné se vyjádřit.

Veřejný prostor v ulici Karla Steinera

Setkání se účastnilo několik desítek místních, kteří ochotně sdělili své názory a požadavky k řešení veřejného prostoru v ulici Karla Steinera. Na toto setkání pak navázal online dotazník. Celkem se k záměru vyjádřilo více než 300 obyvatel, kteří tak vytvořili podklad pro vytvoření zadání ke zpracování návrhu revitalizace.

 

 

Obyvatelé se mohli vyjádřit k současnému stavu veřejného prostranství.

Dostali prostor pro své vlastní nápady a návrhy.

Občané se mohli vyjádřit k návrhu revitalizace vycházejícího z projektu regenerace sídlišť.