Participace

Kontaktní informace

Renata Benešová DiS

marketing

tel. :(+420) 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euV průběhu posledních let se řada městských organizací a odborů včetně městských obvodů snaží zapojovat veřejnost do řešení konkrétních projektů. Jedním z hlavních principů úspěšného zapojování veřejnosti neboli participace, je přehlednost a srozumitelnost tohoto procesu pro všechny zúčastněné.

V roce 2020 proto Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval tzv. „Plzeňský standard participace“. Hlavním cílem tohoto dokumentu bylo analyzovat, sjednotit a standardizovat, tedy i zjednodušit zapojování veřejnosti do plánování města. Participací rozumíme zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů. V tomto standardu termínem participace označujeme aktivity, které umožňují zapojení veřejnosti do procesu vytváření veřejného prostoru – od zadání nebo návrhu až po konečné rozhodnutí o podobě a využití. Participace se tak stává užitečným nástrojem, prostřednictvím kterého může město efektivněji plánovat a lépe rozhodovat. Nejdůležitějšími účastníky participačního procesu jsou občané, politici a úředníci. Těchto projektů se také mohou účastnit další odborníci a tzv. nezávislý koordinátor.
Dokument „Plzeňský standard participace“ byl odsouhlasen Radou města Plzně jako doporučující metodika pro postup v případě participačních projektů.

Zpracované dokumenty jsou doplněny o elektronickou databázi úspěšných participačních aktivit, příkladů dobré praxe, která je zpracována formou online mapy. Databáze bude postupně rozvíjena a aktualizována a nabídne i další informace k participaci, např. seznam doporučených externích odborníků apod. Odkaz na participační aktivity zde:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ebb5f476917744fca1504ad9393521d5

Ilustrační foto (zdroj: www.cpkp-zc.cz)

                                                    Ilustrační foto (zdroj: www.cpkp-zc.cz)

Soubory ke stažení

Brožura PSP (91.80 kB)
Diagram PSP (43.95 kB)