Úvodní stránka Rozvoj města Restaurační předzahrádky

Restaurační předzahrádky

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euRestaurační předzahrádky mají pozitivní vliv na oživení veřejného prostoru města. Proto se město Plzeň snaží podporovat jejich vznik. Díky tomu se počet předzahrádek v centrální oblasti v posledních letech velmi zvýšil. Zároveň je ale nutné stanovit základních pravidla pro umisťování a posuzování jejich estetické kvality. Za tímto účelem vznikl v roce 2012 dokument Vzhled a umístění restauračních předzahrádek v centru města Plzně (odkaz pro stáhnutí stávajícího dokumentu – viz příloha).

Oblíbenost a rozšiřování tohoto fenoménu provází i stavební vývoj předzahrádek. Vedle prostorově skromných a esteticky přiměřených předzahrádek ve městě vznikají i rozměrově předimenzované předzahrádky na podestách, s ohrazením, někdy i se zastřešením a s reklamními prvky. Takové předzahrádky jsou bariérou ve veřejném prostoru a degradují jej. Zároveň omezují běžný pohyb na komunikacích, brání výhledu a jsou rušivé zejména v prostředí MPR.

V důsledku všech těchto potřeb připravujeme nový dokument Manuál restauračních předzahrádek. Ten poradí provozovatelům restaurací, jak umístit a zařídit kvalitní předzahrádku do veřejného prostoru a zároveň bude sloužit úředníkům jako podklad při rozhodování, kterou předzahrádku schválit. Manuál vzniká ve spolupráci s OPP MMP a bude platit pro centrální oblast města Plzně.

Pracovní verze manuálu byla provozovatelům gastropodniků i zástupcům veřejnosti představena 4. října 2022 na procházce centrem města, která byla spojena s diskusí k jednotlivým tématům, která manuál řeší. Více o této akci se dozvíte zdeManuál je prozatím ve fázi pracovní verze, a je tak možné k němu podávat připomínky a dotazy. Ty budou následně vyhodnoceny a zapracovány do dokumentu. Do konce října 2022 můžete své podněty zasílat na email: martinovska@plzen.eu.

Své nápady, názory a podněty nám můžete sdělit také prostřednictvím dotazníku, který je určen všem provozovatelům gastropodniků.

 Zde najdete dotazník pro provozovatele gastropodniků. Budeme rádi za Váš názor.
 

Soubory ke stažení