Program rozvoje města Plzně

Kontaktní informace

Mgr. Jitka Karlová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 037
e-mail: karlova@plzen.euDne 21. června 2018 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 313 novýStrategický plán města Plzně – návrhová část“.

Program rozvoje města Plzně je základním strategickým dokumentem města a je důležitým nástrojem pro rozhodování městské správy. Program informuje o rozvojových cílech města a způsobech jejich dosažení.

V říjnu 2013 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 515 dokument Program rozvoje města Plzně - aktualizace. Tato aktualizace navrhla novou zjednodušenou strukturu dokumentu. Byl snížen počet Prioritních oblastí a Cílů a byly vytvořeny tzv. Podporované aktivity.

Program zakládá ve městě dlouhodobý proces strategického plánování. Je to dokument otevřený, průběžně aktualizovaný podle měnících se vnějších i vnitřních podmínek města.

Každoročně se zpracovávají zprávy o plnění Programu rozvoje města Plzně za daný rok.