Základní dokumenty

Kontaktní informace

Mgr. Jitka Karlová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 037
e-mail: karlova@plzen.euV roce 2015 začaly práce na zpracování nového strategického dokumentu. Nový "Strategický plán města Plzně – návrhová část" byl schválen Zastupitelstvem města Plzně č. u. 313 ze dne 21. června 2018.

V roce 2003 byl zpracován závěrečný dokument Programu rozvoje města Plzně. Tento dokument obsahuje závěry analytické a návrhové části Programu rozvoje města Plzně a definuje další kroky pro naplňování stanovených cílů a opatření Programu a vize rozvoje města.

Pro prezentaci rozvojové vize a cílů města byla vytvořena prezentační publikace „Program rozvoje města Plzně 2004“, která vedle rozvojové vize města prezentuje jak současnou Plzeň, tak i představy o Plzni budoucí.

V průběhu roku 2007 byla zpracována metodika „Změna způsobu implementace PRMP“, která definuje nový postup přípravy a schvalování realizačního plánu ve vztahu k přípravě rozpočtu města. Tato metodika je součástí závěrečného dokumentu Programu rozvoje města Plzně (kapitola 6).   

V září 2011 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 439 změnu způsobu implementace Programu rozvoje města Plzně. Na základě této změny byly projekty sledované v rámci Programu rozvoje města Plzně zapracovány do dokumentu „Strategické záměry rozvoje města“. Tento dokument je koncipován jako jeden z rámcových podkladů pro sestavování rozpočtu města a plně nahrazuje každoročně zpracovávaný Realizační plán Programu rozvoje města.

10. října 2013 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 515 dokument „Program rozvoje města Plzně - aktualizace“.

Tato aktualizace snížila počet Prioritních oblasti na čtyři:
Prioritní oblast 1 – Obyvatelstvo a vnitřní prostředí města
Prioritní oblast 2 – Doprava a technická infrastruktura
Prioritní oblast 3 – Hospodářský rozvoj
Prioritní oblast 4 – Propagace města

Výše uvedené Prioritní oblasti byly následně rozpracovány do Cílů. Ty definují stav, kterého chce město dosáhnout. Pro jednotlivé Cíle byly stanoveny tzv. Podporované aktivity, které formulují způsob dosažení těchto Cílů.

Soubory ke stažení