Podklady pro zpracování PRMP

Kontaktní informace

Mgr. Jitka Karlová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 037
e-mail: karlova@plzen.euV průběhu prací na analytické části Programu rozvoje města Plzně byly zpracovány situační analýzy 11 témat jako podklad pro tvorbu závěrečné zprávy situační analýzy a SWOT analýzy, a to v následujících oblastech:
 • životní prostředí
 • obyvatelstvo a bydlení
 • územní rozvoj
 • občanská vybavenost
 • doprava
 • technická infrastruktura
 • řízení a správa města
 • rozpočet a majetek města
 • hospodářský rozvoj a cestovní ruch
 • občanská společnost
 • regionální a nadregionální vnější vztahy


Součástí podkladů pro zpracování Programu rozvoje města Plzně byly rovněž studie vypracované externími zpracovateli na téma:
 • Vize města Plzně optikou vybraných skupin obyvatel, Katedra sociologie a politologie, ZČU, Katedra sociální a kulturní antropologie ZČU Plzeň, 2003
 • Vize města Plzně – výstupy z workshopu s významnými osobnostmi, CpKP, 2003
 • Město, kde lidé chtějí žít: Vztah Plzeňanů k Plzni, CpKP, 2002
 • Sociální struktura města Plzně, Katedra sociologie a politologie ZČU v Plzni, 2002
 • Průzkum podnikatelského prostředí v Plzni – Závěrečná zpráva, M-Ekon, 2002
 • Průzkum názorů veřejnosti, REDI – regionalistika, ekologie, developing, investice, spol. s r.o., Karlovy Vary, 2002

Soubory ke stažení