Definice strategického plánu

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euHlavním smyslem strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a vytvářet v celé místní společnosti široký konsensus. Jde o soubor postupných a zcela konkrétních kroků, které vedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí města.

Strategický plán bude důležitým nástrojem pro rozhodování jak politického vedení města a městské správy, tak pro koordinaci zájmů a aktivit dalších klíčových subjektů působících ve městě.

Záměrem města Plzně je prostřednictvím nového strategického plánu dosáhnout zkvalitnění života ve všech oblastech a navrhnout potřebné kroky k trvale udržitelnému rozvoji Plzně a poskytnout tak veřejnosti a podnikatelské sféře informace o svých dlouhodobých rozvojových záměrech.

Strategický plán bude reagovat na aktuální potřeby města a možnosti jeho rozpočtu, vytvoří podmínky a stanoví pravidla pro účelné vynakládání veřejných prostředků, jejich provázanost a zhodnocení synergických efektů mezi jednotlivými oblastmi.

Při zpracování strategického plánu bude použit tzv. participativní přístup – do přípravy strategického plánu budou zapojeny subjekty městské správy, politické reprezentace, veřejnosti, podnikatelského sektoru, neziskového sektoru a další.