Návrhová část

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euDne 14. 12. 2023 schválilo Zastupitelstvo města Plzně dokument Strategický plán města Plzně - aktualizace 2023.

Na základě uvedených setkání, dotazníkového šetření, jednání s nositeli projektů proběhla úprava návrhové části SPMP. Změny, které byly zapracovány, se týkaly zejména opatření a některých aktivit, počet cílů, včetně jejich zaměření, zůstal nezměněn.

V září 2023 se v prostorách Plzeňského Prazdroje uskutečnilo osobní setkání s veřejností tzv. Na kus řeči. Na tomto setkání se lidé mohli potkat se zástupci městských odborů a organizací a probrat s nimi celou řadu záležitostí, které vnímají jaké zásadní pro jejich spokojený život ve městě.

Výstupy z toho setkání naleznete zde.

V červnu 2023 proběhl workshop s odbornou veřejností, jehož cílem bylo zhodnocení současné situace v Plzni a sběr podnětů a názorů na potenciál budoucího rozvoje města.

   

Soubory ke stažení