Aquapark

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euPotřebu vybudování aquaparku definoval strategický dokument „Program rozvoje města Plzně“ již v roce 2003 a následně ji ověřila řada průzkumů a šetření mezi obyvateli a návštěvníky města. Z analýzy existující sportovní infrastruktury vyplývá, že toto zařízení by nemělo ve městě, které je regionálním centrem obsluhujícím území s 650 až 800 tisíci obyvateli, chybět.

V září 2012 odsouhlasilo Zastupitelstvo města Plzně vyhledávací studii „Plzeň – Aquapark“, která je podkladem pro rozhodování o umístění tohoto zábavního centra s celoročním provozem. Vyhledávací studie označila jako nejvhodnější lokality pro umístění volnočasového centra s komplexem bazénů, venkovní zónou a službami v oblasti zdraví a wellness jižní část Zeleného trojúhelníku (1) v Plzni na Borských polích a prostor bývalého koupaliště na Lopatárně (2) v Plzni-Doubravce. Předpokládá se, že ročně by mělo aquapark navštívit 400 až 600 tisíc návštěvníků.

Město v současné době hledá soukromé investory a chce s nimi jednat o faktorech ovlivňujících jejich zájem o výstavbu aquaparku.

0142

Dokumenty ke stažení