náměstí Republiky v Plzni

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euVeřejná anonymní dvoukolová urbanisticko architektonická soutěž na řešení plochy náměstí Republiky v Plzni

Potřebu kvalifikované architektonické úpravy náměstí Republiky jako přirozeného těžiště historického jádra města pociťovala veřejnost již od konce 2. světové války. Přes konání řady architektonických soutěží nebylo nalezeno uspokojivé řešení a proto zastupitelstvo rozhodlo o konání této soutěže s cílem vyhledat adekvátní vyjádření historické i současné funkce náměstí pro život města a získat všestranně kvalitní podklad pro realizaci ještě před zahájením oslav 700. výročí založení města Plzně.

Vyhlášení soutěže 1. června 1992
Odevzdání návrhů v 1. kole 15. září 1992
Hodnocení návrhů 30. září 1992
Vyhodnocení veřejné výstavy
návrhů s anketou
2. prosince 1992
Vyhlášení 2. kola formou
nabídky projektových prací
22. ledna 1993
Odevzdání návrhů 30. dubna 1993
Hodnocení návrhů 17. května 1993

Na základě předložených návrhů doporučila porota uzavřít smlouvu se sdružením projektových ateliérů A. V. E. – SOUKUP.

Fotogalerie