Dopravní stavba roku

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euVeřejnou celostátní soutěž DOPRAVNÍ STAVBA ROKU vyhlašují Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po detail. Je určena pro stavby realizované na území celé České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem.

Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh spoluvypisovatelů soutěže, na její návrh vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií: technická náročnost stavby, ohleduplnost k životnímu prostředí, provedení stavby z hlediska uživatele, efektivita stavby (CN, finanční a časové parametry). Porota provede výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul DOPRAVNÍ STAVBA ROKU a doporučí stavby pro udělení zvláštních cen a cen vypisovatelů soutěže.