Most přes řeku Úhlavu na dálnici D5

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euInvestor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Autor projektu: Pontex, s. r. o.
Dodavatel: Sdružení firem SMP CZ a.s., vedoucí sdružení Metrostav a.s., Max Bögl & Josef Krýsl

Most přes Úhlavu 0510/IV je montovaný segmentový most o devíti polích. Jeho celková délka je 444,2 m, šířka mezi svodidly je 27,5 m a výška nade dnem řeky 26,5 m. Tato stavba představuje jeden z pěti úseků, na které byl dálniční obchvat města Plzně rozdělen při jeho realizaci. Dominantou této poslední dokončované části dálnice D5 je most přes údolí řeky Úhlavy vedoucí nad údolím ve výšce cca 20-25 m. Vzhledem k tomu ,že je tato řeka zdrojem pitné vody pro město Plzeň , bylo kromě jiných opatření použito při výstavbě unikátní tzv. segmentové technologie pro montáž nosné konstrukce mostu, která je vzhledem k montáži „shora“ velmi šetrná k celému okolí stavby z ekologického hlediska, ale také neobyčejně zajímavá ze stránky termínové a především kvalitativní.

Ocenění: titul Dopravní stavba roku 2006

 

Fotogalerie