Cena Hanuše Zápala

Kontaktní informace

Renata Benešová DiS

marketing

tel. :(+420) 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euCena Hanuše Zápala je veřejná architektonická soutěž vyhlašována primátorem města Plzně s cílem nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období posledních čtyř let.

Jejím cílem je vzbudit zájem veřejnosti a investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektonickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti a tím povznést stavební kulturu města Plzně. Účelem je vytvořit a udržet tradici v udělování prestižního profesního ocenění spojeného s finanční odměnou. Město Plzeň chce zdůraznit význam společenských změn v našem státu, které vytvořily svobodné prostředí pro rozvoj investorských záměrů, architektonické tvorby a dodavatelských možností.

Cena Hanuše Zápala se řídí platným statutem (ke stažení níže) a je vyhlašována primátorem města Plzně. Cenu tvoří grafický list s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a originální listina dokládající udělení ceny. Vítěz obdrží 100 tisícovou finanční odměnu.

Písemný návrh na nominaci může podat kdokoliv se souhlasem autora a vlastníka stavby a s dalšími náležitostmi, které jsou uvedeny níže. O udělení ceny rozhoduje primátor města Plzně na základě doporučení odborné poroty, která posuzuje navržená díla na nominaci. Porota se skládá z pěti mimoplzeňských odborníků.

Cena Hanuše Zápala byla udělena

  • za období 2018-2021 Ing. arch. Jiřímu Zábranovi za realizaci bytového domu Otýlie Beníškové 20 na Roudné
  • za období 2014–2017 Ing. arch. Jiřímu Zábranovi za architektonický návrh bytového domu Sladová, v areálu Světovar – blok D,
  • za období 2010–2013 doc. Janu Štípkovi in memoriam za návrh budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni,
  • za období 2006–2009 Ing. arch. Karlu Hanzlíkovi za architektonický návrh areálu 6th RIVER – Plzeňského vědecko-technologického parku,
  • za období 1990–2005 Ing. arch. Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje.

 

Soubory ke stažení