Cena Hanuše Zápala 2018–2021

Kontaktní informace

Renata Benešová DiS

marketing

tel. :(+420) 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euCena Hanuše Zápala putuje do ateliéru architekta Jiřího Zábrana za realizaci bytového domu Otýlie Beníškové 20 na Roudné

V úterý 14. června 2022 se Plzeň ohlédla za současnou architekturou města a vyhlásila novostavbu za období 2018–2021. Cenu Hanuše Zápala udělil primátor města Plzně Pavel Šindelář architektu Jiřímu Zábranovi za návrh bytového domu Otýlie Beníškové 20 v Plzni na Roudné. Při posouzení patnácti nominovaných staveb se odborná porota rozhodla udělit dvě mimořádná ocenění. Cenu poroty obdržel kolektiv ateliéru Projectstudio8 hned za dvě stavby – Družinu Újezd a Palubu Hamburk. Slavnostnímu vyhlášení předcházela odborná přednáška, která se věnovala památkovým hodnotám v urbanistickém měřítku. Všechny stavby nominované na Cenu Hanuše Zápala 2018–2021 představuje veřejnosti doprovodná výstava, která je od 14. června do 3. července k vidění na terasách na Anglickém nábřeží pod Komerční bankou.

V pořadí již 5. ročník Ceny Hanuše Zápala ocenil za období 2018–2021 bytový dům vzniklý v lokalitě na Roudné. „Bylo mi potěšením přijmout od nezávislé odborné poroty návrh na ocenění právě této stavby. Ze všech nominovaných realizací se mimoplzeňští architekti shodli na udělení ceny bytovému domu Otýlie Beníškové 20, novostavbě, která v historické proluce na Roudné elegantně uzavírá blok domů a přirozeně se zapojuje do života města. Rád jsem s nimi souhlasil a tuto stavbu architekta Zábrana na cenu potvrdil,“ řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Vítězná stavba (zdroj:ÚKRmP)

                                                               Vítězná stavba: (zdroj UKRMP)

Porota architektů ve složení Magdalena Pappová, Petr Burian, Štěpán Valouch, Jaroslav Wertig a historika umění Jakuba Potůčka se na vítězné stavbě shodla jednomyslně. „Cenu Hanuše Zápala za období 2018–2021 se jury rozhodla přiřknout realizaci architekta Jiřího Zábrana a jeho spolupracovníků, inženýrů Josefa Houšky a Zbyňka Pitla. Jejich bytový dům, který se už na první pohled liší od současné developerské produkce, představuje zvlášť vytříbené městotvorné dílo umně pracující nejen s tradiční symbolikou či metaforami, kompozicí a materiály, ale i velkorysým obchodním parterem. Je to právě průčelí domu provedené z nabílených cihel, které této stavbě propůjčuje punc jedinečnosti odkazující k individuální architektuře meziválečného Československa,“ uvedl předseda poroty architekt Petr Burian.

zdroj: ÚKRmP

                                                          Cena poroty Družina v Újezdě (zdroj: ÚKRMP)

Porotu z nominovaných staveb dále zaujala dostavba školní družiny v Plzni – Újezdě, jejíž estetické hodnoty umocňuje logicky provázaná dispozice s napojením jak na stávající školu, tak její zahradu. Pozornost poroty si rovněž získal návrh Paluby Hamburk, stavby, která iniciovala dočasnou proměnu zapomenutého místa u hlavního plzeňského nádraží. Obě uvedené stavby získaly mimořádné ocenění poroty.

O cenu Hanuše Zápala se ucházelo celkem patnáct realizací, které vznikly na území města Plzně od ledna 2018 do prosince 2022. Přihlášky zaslali architekti, vlastníci i samotní občasné a rozmanitost staveb byla v tomto ročníku mimořádná. „Porota posuzovala bytové domy, administrativní budovy, školské a sportovní stavby, rodinné domy, ale například i Palubu Hamburk, která se stala novou vstupní branou do města. Nezáleželo na velikosti objektu, ale kvalitě architektury a jejím kontextu,“ vysvětlila Stanislava Maronová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který soutěž tradičně pořádá.

zdroj: ÚKRmP

                                                               Cena poroty Paluba Hamburk (zdroj ÚKRMP)

Letošní ročník Ceny Hanuše Zápala nabídl více příležitostí na setkání architektů, zástupců města a příznivců městského plánování. „Při přípravě soutěže jsme se rozhodli nezůstat pouze u slavnostního večera, ale využít odkazu architekta Zápala a v duchu jeho tvůrčí práce uspořádat odbornou přednášku na aktuální téma. Setkání s panem profesorem Jehlíkem, které předcházelo vyhlášení výsledků, reagovalo na památkové hodnoty v urbanistickém měřítku. Myslím, že přednáška se setkala s pozitivní odezvou a byla velmi podnětná pro všechny účastníky,“ doplnila Stanislava Maronová.

Cena Hanuše Zápala je soutěžní přehlídka, kterou vyhlašuje primátor města Plzně za období uplynulých čtyř let. Cílem soutěže je najít a ohodnotit nejkvalitnější plzeňské novostavby a představit je veřejnosti. Cena odkazuje na dílo významného architekta Plzně a jihozápadních Čech Hanuše Zápala a poprvé byla udělena Václavu Ulčovi a Radku Dragounovi za období 1990–2005 za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje. Podruhé ji za období 2006–2009 získal architekt Karel Hanzlík za architektonický návrh areálu 6th RIVER Plzeňského vědecko-technologického parku. V posledním ročníku byla za návrh budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara oceněna práce docenta Jana Štípka in memoriam. V posledním vyhlašovaném období získal cenu Jiří Zábran za architektonický návrh bytového domu Sladová, v areálu Světovar. V letošním roce byla udělena tedy již popáté.

VÍTĚZ CENY HANUŠE ZÁPALA 2018–2021
Ing. arch. Jiří Zábran
Bytový dům Otýlie Beníškové (nominace č.12)

OCENĚNÍ POROTY
Ing. arch. Bohuslav Strejc, Ing. Ondřej Janout, Ing. Jan Běl
Družina Újezd (nominace č.1)

Ing. arch. Bohuslav Strejc, Ing. Ondřej Janout, Ing. Jan Běl
Paluba Hamburk (nominace č. 2.)

SEZNAM VŠECH NOMINOVANÝCH STAVEB ZA OBDOBÍ 2018–2021
1) nominace č. 1 Družina Újezd
2) nominace č. 2 Paluba Hamburk
3) nominace č. 3 Bazén Slovany
4) nominace č. 4 Sokolovna Lhota
5) nominace č. 5 Bytový dům HAZUKA
6) nominace č. 6 Rozšíření depozitárních prostor Bory 16
7) nominace č. 7 Atriový dům ve svahu
8) nominace č. 8 KONPLAN
9) nominace č. 9 Lesní školka
10) nominace č. 10 Bytový dům Radyňská
11) nominace č. 11 Bytový dům Sylván
12) nominace č. 12 Bytový dům Otýlie Beníškové 20
13) nominace č. 13 Dům s pečovatelskou službou
14) nominace č. 14 Bytový dům Jetelová 25
15) nominace č. 15 Bytový dům SVORNOST

Cena Hanuše Zápala hledá a hodnotí nejkvalitnější stavby reprezentující soudobou architektonickou tvorbu v Plzni a podporuje rozvoj stavební kultury města. Cena je vyhlašována primátorem města Plzně jednou za čtyři roky a v minulosti byla udělena:

  • za období 2014–2017 Ing. arch. Jiřímu Zábranovi za architektonický návrh bytového domu Sladová, v areálu Světovar – blok D,
  • za období 2010–2013 doc. Janu Štípkovi in memoriam za návrh budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni,
  • za období 2006–2009 Ing. arch. Karlu Hanzlíkovi za architektonický návrh areálu 6th RIVER – Plzeňského vědecko-technologického parku,
  • za období 1990–2005 Ing. arch. Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje.

 

Soubory ke stažení