Česká dopravní stavba roku

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euCelostátní soutěž o nejlepší dopravní stavby, projekty a inovace vyhlašuje Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury. Cílem soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci.

Do soutěže mohou být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu za období od 1. 1. do 31. 12. téhož roku. Stavby a technologie přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh organizátora a odborných kooperantů soutěže Ministrem dopravy ČR. Všechny přihlášené soutěžní stavby budou zveřejněny na internetových stránkách a dále na stránkách vypisovatelů a partnerů soutěže ihned po uzávěrce soutěže.

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo (technologii) prováděla nebo se podílela na projekci a realizaci. Kriterii hodnocení jsou efektivita stavby (finanční a technická náročnost, časové parametry realizace), začlenění stavby do krajiny s ohleduplností k životnímu prostředí, význam stavby (technologie) pro bezpečnost a plynulost dopravy, snížení dopravně energetické náročnosti, provedení stavby z hlediska uživatele a uživatelského komfortu.