Cena Hanuše Zápala 2014–2017

Kontaktní informace

Renata Benešová DiS

marketing

tel. :(+420) 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euCena Hanuše Zápala za období 2014–2017 byla ve čtvrtek 12. dubna 2018 udělena architektu Jiřímu Zábranovi za návrh bytového domu Sladová, na kterém spolupracoval s architekty Patrikem Novákem Terezou Novou. Oceněná stavba se nachází ve znovuožívajícím průmyslovém areálu Světovar v Plzni na Slovanech.

Všechny nominované stavby představuje veřejnosti výstava, která je do 27. května 2018 k vidění na terasách u řeky Radbuzy na Anglickém nábřeží (pod Komerční bankou) v Plzni.

Cenu Hanuše Zápala udělil primátor města Plzně Martin Zrzavecký na základě doporučení odborné poroty, která posuzovala celkem osmnáct nominovaných staveb. K vítězné stavbě uvedla porota ve složení

 • Ing. arch. Petr Franta
 • Ing. arch. Libor Monhart (předseda poroty)
 • prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer
 • Ing. arch. Jaroslav Wertig

následující doporučení, se kterým se primátor města ztotožnil a návrh na vítěze potvrdil.

"Porota uděluje jednomyslně návrh na Cenu Hanuše Zápala za období 2014–2017 za novostavbu bytového domu ve Sladové ulici. Porota oceňuje především skutečnost, že kvalitní architektura domu vznikla na základě regulativů území vycházejících z vítězného návrhu veřejné urbanistické soutěže – tedy že byl v tomto případě ukázkově naplněn ideální scénář vzniku hodnotné architektury. Dům sám je podle názoru poroty čistou ukázkou efektivního stavění s promyšleným architektonicko-developerským konceptem a jasným výtvarným poselstvím směrem do znovu ožívající částí města."

Porotu z nominovaných staveb dále zaujal architektonický návrh úpravy hospodářského dvora Bukovec od Ondřeje Janout, Bohuslava Strejce a Martina Spěváčka, a to svým výjimečným přínosem konceptu sousedského bydlení do vesnického prostředí. Pozornost poroty si rovněž získal návrh sídla společnosti RenoEnergie a. s. z ateliéru ov architekti s. r. o., který představuje zdařilou a podnětnou ukázku konceptuálního architektonického přístupu k menší administrativní budově v původní zástavbě de facto venkovského charakteru. Obě uvedené stavby získaly mimořádné ocenění poroty.

 

 

 

 Na Cenu Hanuše Zápala za období 2014–2017 byli nominováni:

 • nominace č.   1 – Bytová nástavba U Zvonu – střešní nástavba, Ing. arch. Vladimíra Leníčková, Ing. arch. Robert Leníček, Ing. arch. David Leníček
 • nominace č.   2 – Úpravy okolí divadla J. K. Tyla, Ing. arch. Bohumil Král, Ing. arch. Tomáš Král, Ing. arch. Jiří Michálek, Ing. arch Kristýna Tesařová
 • nominace č.   3 – Polyfunkční domy Livingstone, Ing. arch. Luboš Kouřim
 • nominace č.   4 – Administrativní budova ELPCOND, a. s., Ing. arch. Luboš Kouřim
 • nominace č.   5 – Výstavba objektu pro projekt RICE, Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
 • nominace č.   6 – Bytový dům Poděbradova, Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Marek Marovič
 • nominace č.   7 – Nová dopravní základna PMDP, Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D., Ing. arch. Halka Gloserová Pavlíková
 • nominace č.   8 – Úprava hospodářského dvora Bukovec, Ing. Ondřej Janout, Ing. arch. Bohumil Strejc, Ing. arch. Martin Spěváček
 • nominace č.   9 – Hala na výrobu elektrorozvaděčů, Ing. arch. Štěpán Svejkovský, Ing. Stanislav Nesnídal
 • nominace č. 10 – Výzkumné centrum NTIS a CTPVV ZČU V PLZNI, Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Jiří Trčka
 • nominace č. 11 – Nové divadlo, scéna divadla J. K. Tyla, Ing. arch. Vladimír Kružík, Ing. arch. Tomáš Lapka
 • nominace č. 12 – Univerzitní medicínské a biomedicínské centrum LF UK, Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
 • nominace č. 13 – Bytový dům Veleslavínova, Ing. arch. Radek Dragoun
 • nominace č. 14 – Mateřská škola Vlnka, Ing. arch. Petr Nosek, Ing. arch. Hala Raffelová Nosková
 • nominace č. 15 – Stálá scéna Chvojkovy lomy, Ing. arch. Petr Nosek, Ing. Barbora Studená
 • nominace č. 16 – Bytový dům Dvě věže, Ing. arch. Jiří Zábran
 • nominace č. 17 – Bytový dům Sladová, Světovar – blok D, Ing. arch. Jiří Zábran, spoluautoři Ing. arch. Patrik Novák, Ing. arch. Tereza Nová
 • nominace č. 18 – Sídlo společnosti RenoEnergie, a. s., ateliér ov architekti s. r. o

 

Cena Hanuše Zápala hledá a hodnotí nejkvalitnější stavby reprezentující soudobou architektonickou tvorbu v Plzni a podporuje rozvoj stavební kultury města. Cena je vyhlašována primátorem města Plzně jednou za čtyři roky a v minulosti byla udělena:

 • za období 2014–2017 Ing. arch. Jiřímu Zábranovi za architektonický návrh bytového domu Sladová, v areálu Světovar – blok D,
 • za období 2010–2013 doc. Janu Štípkovi in memoriam za návrh budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni,
 • za období 2006–2009 Ing. arch. Karlu Hanzlíkovi za architektonický návrh areálu 6th RIVER – Plzeňského vědecko-technologického parku,
 • za období 1990–2005 Ing. arch. Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje.

 

Soubory ke stažení