Hotel Diplomat

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euVeřejná anonymní soutěž s vyzvanými účastníky na řešení nového **** hotelu v Plzni (Hotel Diplomat)

Na počátku devadesátých let po změně politicko-společenských podmínek v tehdejším Československu, pocítila Plzeň závažný nedostatek ubytovacích kapacit, který omezoval její některé rozvojové projekty. Proto byla přijata iniciativa soukromé společnosti s podílem zahraničního kapitálu (RecoopTour, a.s.), která hodlala postavit v Plzni hotel na místě zchátralé městské nemocnice v severozápadním cípu historického jádra města. Jednou z podmínek získání pozemku bylo i hledání podoby hotelu formou anonymní architektonické soutěže.

Vyhlášení soutěže 15. února 1991
Odevzdání návrhů 2. dubna 1991
Hodnocení návrhů 4. a 9. dubna 1991

 


I. cena nebyla udělena

II. cena: Ing.arch. Jan Louda, Ing. arch. Tomáš Kulík, Ing. arch. Zbyšek Stýblo

III. zvýšená cena: Ing. arch Libor Monhart, Písek; Vladimir Mitrofanoff, Paříž

zvláštní ocenění: Ing. arch. Karel Hubáček, Ing. arch. Jiří Hakulín, Ing. arch. Petr Stolín

Projekt, na který bylo vydáno územní rozhodnutí a je v současné době realizován, vznikl s přihlédnutím k výsledkům soutěže. Zpracovateli jsou: Ing. arch. Jiří Kantner, Ing. arch. Jan Borovička a Ing. arch. Heřman Weishäupl.