Plzeň – Jižní město

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euPlzeň - Jižní město - vyzvaná jednokolová urbanistická soutěž

Vyhlašovatel
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (dále též ÚKRMP)

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování návrhu urbanistického řešení území Plzeň - Jižní město.

Porota
Členové poroty závislí
RNDr. Milan Svoboda
Ing. arch. Irena Králová

Členové poroty nezávislí
Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. Zdeňka Táborská
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Náhradníci poroty závislí
Ing. Irena Vostracká
Ing. arch. Irena Langová

Náhradníci poroty nezávislí
JUDr. PhDr. Jiří Plos
Ing. arch. Ludvík Grym
Ing. Radim Gill

Zmocněný zástupce vyhlašovatele
Ing. Jiří Mařík,
Škroupova 5, 305 84 Plzeň
tel./fax: 37 803 5021, 37 803 5002
e-mail: marikj@plzen.eu

Vyzvaní účastníci soutěže
A69 – architekti, s. r. o.
Ing. arch. Bartošek a Ing. arch. Vavřík
Architekti Hrůša & Pelčák, ateliér Brno, s.r.o.
Architektonická kancelář Burian – Křivinka
AURS, s. r. o.
D3A spol. s r.o.
Radek Kolařík Architectural Workshop
Masák & Partner
ROMAN KOUCKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ s. r. o.
S. P. S  ARCHITEKTI s. r. o.

Termíny
Vyhlášení soutěže: 20. 9. 2006
Odevzdání soutěžních návrhů: 22. 1. 2007
Hodnotící zasedání poroty: 29. 1. – 2. 2. 2007

Ceny
1. cena - 250.000,- Kč
2. cena - 150.000,- Kč
3. cena - 100.000,- Kč

Náhrady výloh
Úhrada části nákladů spojených s účastí v soutěži 100.000 Kč.


Výsledky soutěže 1. a 2. února 2007 zasedala porota vyzvané jednokolové urbanistické soutěže na zpracování návrhu urbanistického řešení území „Plzeň – Jižní město“, aby posoudila soutěžní návrhy a rozhodla o vítězi soutěže. K účasti v soutěži bylo vyzváno deset architektonických týmů. Účast v soutěži nepotvrdily dva soutěžní týmy, jeden tým návrh neodevzdal. Celkem tedy porota hodnotila práci sedmi týmů. Za nejlepší vybrala porota urbanistické řešení z dílny RKAW s. r. o., Ing. arch. Radka Kolaříka. Na druhém místě se umístil návrh společnosti Roman Koucký architektonická kancelář, s. r. o. Třetí místo obdržel Ing. arch. Michal Bartošek a kolektiv.

Soubory ke stažení