Kašny na náměstí Republiky v Plzni

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euVeřejná dvoukolová architektonicko-výtvarná soutěž na zpracování návrhu výtvarného a architektonického řešení kašen na náměstí Republiky v Plzni

Návrat kašen do tří rohů náměstí, navržený vítězným týmem architektonické soutěže na řešení plochy náměstí v roce 1993, se stal jedním z nejdůležitějších projektů Programu rozvoje města Plzně v prioritní oblasti 3 – „Obyvatelstvo, suburbanizace, vnitřní prostředí města“. Úkolem této soutěže bylo vyhledání nejvhodnějšího výtvarného a architektonického řešení kašen, které bude dále dle finančních možností vyhlašovatele rozpracováno do projektové dokumentace a následně připraveno k realizaci.

Vyhlášení soutěže 19. května 2004
Hodnocení návrhů v 1. kole  3. až 4. září 2004
Hodnocení návrhů ve 2. kole 10. a 11. února 2005

Veřejná výstava a anketa

19. až 29. dubna 2005

1. místo
Návrh č. 15: MgA. Ondřej Císler

2. místo – nebylo uděleno

3. místo – ex aequo
Návrh č. 17: Ing. arch. Roman Koranda, Ing. arch. MgA. Alena Hýblová
Návrh č. 25: Ondřej Rys, Vladimír Mašinský, Lenka Slívová


4. místo – nebylo uděleno

5. místo – ex aequo
Návrh č. 10: Petr Jehlík
Návrh č. 39: Tomáš Král

V určeném termínu bylo podáno 42 soutěžních návrhů. Z hodnocení bylo vyloučeno 12 návrhů pro závažné porušení soutěžních podmínek. Porota doporučila vyhlašovateli realizaci vítězného návrhu s tím, že je přesvědčena nejen o jeho reálnosti, ale rovněž o tom, že obohatí plzeňské náměstí o současné dílo na úrovni dnešní doby, o dílo kvalitní, osobité a svým způsobem ojedinělé, které bude dobrou vizitkou města i významným krokem k rehabilitaci a oživení tohoto výsostného veřejného prostoru. Porota konstatovala, že vítězný návrh nejlépe splnil zadání a vyhověl všem hodnotícím kritériím stanoveným pro druhé kolo soutěže. Porota vysoce ocenila zejména skutečnost, že autor se úspěšně vypořádal s náročným historickým kontextem náměstí a vytvořil zde prostorové, hmotné objekty kašen a symbolických soch plnících zároveň funkci chrličů vody. Jejich lapidární objemy spojují sochařský a architektonický přístup a nápaditým způsobem propojují současnost s tradicí. Tato návaznost je zřejmá z odkazu na abstrahované symboly městského znaku – heraldické figury velblouda, chrtice a anděla, revokací tradice monumentálních odlitků realizovaných ve Škodových závodech či opakováním principu černé a zlaté barvy uplatněné na mariánském morovém sloupu. Autor volil promyšlené tvarové a materiálové řešení, které je elegantní, noblesní. Zlacení podtrhuje výjimečnost děl, kvalitu jejich povrchu a invenčním způsobem pracuje s proměnlivostí světelných a optických kvalit. Působivost děl tak neztrácí na své atraktivnosti ani v noci či v zimě, kdy jsou kašny vyřazeny z provozu a plní funkci monumentálních dominant nároží náměstí. Významná je též skutečnost, že navrhované objekty spolu vzájemně komunikují a vůči gotické katedrále přitom zůstávají v subdominantním postavení. Porota oceňuje, že autor vítězného návrhu se nejlépe ze všech soutěžících dokázal vyrovnat s již danou podobou dláždění a svůj záměr citlivě integroval do uvažovaného porfyrového povrchu. Porota konstatuje, že vítězný návrh je zároveň i návrhem realizačně nejlacinějším, jednoduše realizovatelným a provozně nenáročným, což potvrdily shodně i expertizy přizvaných znalců poroty. Návrh nenárokuje složité a drahé technologické servisní zařízení. Profesionální prezentace návrhu porotu přesvědčila o reálnosti jeho dalšího rozvoje směrem k realizaci.

Po roce jednání mezi autorem, zástupci památkové péče a města, byl Zastupitelstvu města Plzně předložen návrh na realizaci kašen s tím, že v první etapě bylo provedeno ověření vhodné velikosti chrličů, materiálové řešení jejich povrchů a také technologického řešení tryskání vody. Tento návrh byl zastupiteli schválen. Zároveň byla jmenována pracovní skupina složená ze zástupců města, orgánů památkové péče, porotců soutěže na návrh kašen a autorů projektu rekonstrukce náměstí. Tato skupina byla partnerem autora vítězných kašen při modelování a ověřování technologie.

29. července 2010 byly kašny na náměstí Republiky v Plzni slavnostně uvedeny do provozu.

Soubory ke stažení

Fotogalerie