Pomník generála Pattona 2005

Kontaktní informace

UKR

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euVeřejná jednokolová výtvarná a architektonicko-urbanistická soutěž na zpracování návrhu pomníku generála Pattona a řešení prostoru vymezeného pro jeho umístění v sadech Pětatřicátníků

Účelem soutěže bylo vyhledání nejvhodnějšího řešení pomníku a vymezeného prostoru (z hlediska architektonicko-urbanistického). Návrh měl vyjádřit osobnost generála Pattona ve vztahu k historickým souvislostem osvobození Plzně (konec 2. světové války v Evropě).

Vyhlášení soutěže 12. září 2005
Hodnotící zasedání poroty  5. až 16. prosince 2005
Výstava soutěžních návrhů 23. ledna až 5. února 2006

Schválení realizace vítězného návrhu Zastupitelstvem města Plzně

22. června 2006

1. místo
Návrh č. 8: Ing. Petr Kostner, Ing. Ondřej Kupsa, Ing. Ondřej Peckert, Ing. arch. Tomáš Palkovský

2. místo – nebylo uděleno

3. místo – ex aequo
Návrh č. 2: Olga Pětivoká, Petr Skřípal
Návrh č. 3: Petr Herman, Ludvík Holub, Martin Květ


Soutěž obeslalo 18 soutěžních týmů. Vítězný návrh zaujal porotu vyvážeností vyjadřovacích prostředků a svojí uměřeností. Dle vyjádření odborníků toto řešení vymezený prostor nenásilně kultivuje. Měřítko a materiál považuje porota také za vhodně zvolené. Organizace místa je logická a funkční. Forma památníku a jeho orientace nejlépe ze všech zúčastněných návrhů vystihují situaci: jednoduchá, symbolicky silná forma je orientována na klasicky koncipovanou průhledovou osu, formálně výraznější část s detailem určeným pro vnímání z menší vzdálenosti je orientována ke komornějšímu prostoru před Fischerovou vilou. Zvolené materiály (betonové dlaždice, měděný pás, průsvitný beton, patinovaná měď, lomový kámen) jsou běžně dostupné, cenově odpovídající, nevyžadují nadstandardní údržbu. Jejich uplatnění v rámci pomníku je symbolicky silné, významově srozumitelné široké veřejnosti. Plně koresponduje se základní ideou konceptu vytvořením fiktivní scény charakterizující vztah osobnosti generála Pattona k Plzni. Zároveň obsahuje logicky koncipovaný příběh zaznamenávající vývoj generála Pattona a válečné Plzně, logicky propojený v ústředním bodu pomníku. Vhodné je rovněž řešení nočního osvětlení, jehož působení by nemělo být – na rozdíl od řady ostatních soutěžních návrhů – oslabeno intenzivním osvětlením přilehlé hlavní komunikace. Ilustrativní forma komiksu citlivě odlehčuje patos, který často téma doprovází. Obavu z něj vyjadřuje řada soutěžících. Tento návrh jako jeden z mála se s ním však vyrovnává sebevědomě a důstojně.

Fotogalerie