ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 9 – Malesice

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 9 – Malesice

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euV městské části Plzeň 9 – Malesice je zpracovaná územní studie pro rozvojová území Za parkem, Karpaty, U šlemu a Dolní Vlkýš, která jsou určena především pro bydlení v rodinných domech. První tři jmenované lokality umožňují rozvoj Malesic na okrajích sídla. V současnosti jsou nezastavěné, tvořené zemědělskými pozemky, některé aktuálně leží ladem. Prostorové uspořádání reaguje na tvar území, jeho optimální dopravní obsluhu, terénní poměry a problematiku nezbytného řešení technické infrastruktury. Pro rozvojová území v městské části Dolní Vlkýš byla na základě dokumentací vydávána jednotlivá územní rozhodnutí. Dokumentace však neřešily rozvojové plochy jako celek, ale vycházely z majetkových vztahů a reagovaly na požadavky jednotlivých vlastníků nebo investorů. Ve studii jsou proto zkompletovány dokumentace pro jednotlivé lokality a jsou navrženy zásady pro rozvoj zbývajících ploch rozvojových území. Dokumentace jsou vloženy do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (Karpaty, U šlemu, Dolní Vlkýš).

6162

Dokumenty ke stažení