Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 7 – Radčice

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice byly vytvořeny následující územní studie a územně analytické podklady. Jejich kompletní seznam a znění nalezete ke stažení na webu města Plzně nebo v následujících odstavcích, které vybrané studie krátce shrnují.

Územní studie

Krajinářská studie

Územní studie Plzeň-Radčice, Košutecká–Stromková

Územní studie Plzeň-Radčice, Košutecká–Stromková (podklady ke stažení) řeší území, které je v územním plánu určeno pro bydlení a představuje jedinou rozvojovou plochu v této městské části. Územní studie vytváří komplexní návrh urbanistického řešení a stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro rodinné bydlení. Vzhledem k omezeným možnostem úprav stávajícího dopravního napojení rozvojové lokality přes zastavěné území obce je pro naplnění celé její kapacity zásadní zejména přímá vazba na západní městský okruh. Územní studie byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 307 ze dne 26. března 2015. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.